Foto af Biblioteksbetjent
Job

Biblioteksbetjent

Betjente ved biblioteker kaldes også for tekniske servicemedarbejdere eller tekniske serviceledere.

Fakta

Arbejdssteder:
Folkebiblioteker, Forskningsbiblioteker
Stillingsbetegnelser:
Biblioteksbetjent, Teknisk servicemedarbejder, Teknisk serviceleder

Som biblioteksbetjent er du altmuligmand med mange forskellige praktiske funktioner. Dine opgaver afhænger lidt af, hvilken type bibliotek du er ansat i. En del af jobbet kan bestå i at hente bøger, tidsskrifter og andre dokumenter frem fra magasiner og arkiver. Det kan også være at holde vagt på læsesalene, at flytte om i magasiner og samlinger og at hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med udstillinger.

På mange biblioteker vil der være chaufføropgaver, hvor du fx kører bøger ud til daginstitutioner eller ældre mennesker. Du skal derfor kunne lide at tale med folk.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af biblioteksbetjent
Biblioteksbetjenten underviser en pige i at finde ting på internettet.

Biblioteksbetjente udfører også almindelige betjentopgaver. Det drejer sig fx om at modtage, fordele og afsende post, at føre tilsyn med bygninger og depoter, sende bud efter håndværkere, skifte el-pærer og anden vedligeholdelse. En del steder vil der desuden være vagtfunktioner.

På de fleste biblioteker vil du som betjent komme ud for at skulle læse bogtitler på fremmede sprog eller i gotisk skrift. Du skal desuden kunne udtrykke dig klart på dansk - både mundtligt og skriftligt. Det er en fordel at være interesseret i bøger og have kendskab til engelsk, tysk og fransk.

Arbejdet som biblioteksbetjent kræver en god fysik, et venligt væsen samt omhu og ansvarsbevidsthed.

Arbejdstiden falder inden for bibliotekets åbningstider, dvs. at man også af og til arbejder i weekender og om aftenen. Nogle steder arbejder man i skiftehold.

Man behøver normalt ikke at have en bestemt forudgående uddannelse ud over folkeskoleuddannelse eller tilsvarende for at blive ansat som biblioteksbetjent.

Nogle steder er det en fordel at være fyldt 20 år og have en håndværkeruddannelse. Man skal have en ren straffeattest, og man skal også have kørekort.

Arbejdsplads

Biblioteksbetjente arbejder både på folkebiblioteker og ved større centrale biblioteker som Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus og fx på landets forskningsbiblioteker. Se mere om branchen Biblioteker, museer mv.

Man behøver normalt ikke at have en bestemt forudgående uddannelse.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Biblioteksbetjent21.952 kr.-26.612 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der udbydes kun få stillinger.

Mere uddannelse

Biblioteksbetjente kan bl.a. efteruddanne sig ved at tage AMU-uddannelser i specielle vagtopgaver. Se fx kurserne inden for området Vagtservice.

Læs også om erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt.

Desuden tilbyder Københavns Professionshøjskole efteruddannelse for servicemedarbejdere.

Få mere at vide

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl.
www.tjmf.dk

Offentligt Ansattes Organisationer
www.oao.dk

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.