Foto af Gørtler
Job

Gørtler

Som gørtler arbejder du inden for byggeriet, industrien og kunsten. Tingene, du laver, har ofte et kunstnerisk præg.

Fakta

Arbejdssteder:
Værksteder i jern- og metalindustrien
Stillingsbetegnelser:
Gørtler, Armaturgørtler, Metalstøber

Det kan fx være lysestager, firmaskilte og facadeudsmykning. Du kan enten arbejde som gørtler eller armaturgørtler. Førstnævnte arbejder med at fremstille enkelte ting som en unik lysekrone, mens armaturgørtleren arbejder i industrien med masseproduktion af fx vandhaner og ventiler.

Der er ikke mange gørtlere tilbage, da deres arbejdsopgaver er ved at blive overtaget af andre faggrupper.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af gørtler
Som gørtler kan du reparere gamle genstande fx lysekroner og musikinstrumenter.

Det traditionelle fag omfatter to slags: gørtlere og armaturgørtlere. En gørtler er ofte selvstændig og arbejder med at fremstille en ting af gangen. En armaturgørtler arbejder ofte med at masseproducere ting på fabrikker. Deres arbejde udføres i dag af maskinarbejdere og værktøjsmagere.

Du skærer de forskellige dele ud i metal efter en tegning. Herefter bearbejdes metaldelene, så de får den ønskede form. Delene samles ved at svejse, skrue, lodde eller nitte dem sammen. Bagefter kan du efterbehandle metallet ved fx at farve eller lave et mønster i det.

En armaturgørtler laver måleinstrumenter og armaturer som vandhaner, ventiler og manometre. Du laver også tekniske dele til installationer og apparater. Arbejdet foregår ved drejebænke, bore- og fræsemaskiner, som ofte er computerstyrede. Håndværktøj er dog også vigtigt. Du skal også reparere forskellige ting.

Uddannelse

Efter nedlæggelsen af uddannelsen til metalsmed udføres arbejdet af uddannede industriteknikere eller værktøjsmagere. Andre, som arbejder inden for området, er uddannede støberiteknikere.

Arbejdsplads

Gørtlere arbejder som regel på mindre værksteder, mens armaturgørtlere arbejder på større fabrikker i jern- og metalindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Gørtler31.157 kr.--
Gørtlermester34.222 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Det er et uddøende fag, og der uddannes ikke længere gørtlere. Mulighederne for at få job er usikre. Der er tendens til, at armaturgørtlernes arbejde bliver overtaget af maskinarbejdere og værktøjsmagere.

Nogle få gørtlere har deres eget værksted. De laver enkeltopgaver eller små serier. Arbejdet er ofte et led i restaureringen af gamle bygninger.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser, hvor gørtlere kan efteruddanne sig inden for området Metalindustrien.

Hvis du har en erhvervsuddannelse som metalsmed kan du søge optagelse på en Erhvervsakademiuddannelse.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Gravørlauget i Danmark
www.gravorlauget.dk

Industriens uddannelser
www.iu.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.