Foto af Metaltrykker
Job

Metaltrykker

En metaltrykker former tynde metalplader til forskellige brugsting eller kunstgenstande.

Fakta

Arbejdssteder:
Sølvvarefabrikker, Lampefabrikker og andre jern- og metalvarefabrikker
Stillingsbetegnelser:
Metaltrykker

Det kan fx være frugtskåle, vandkander, lampeskærme og lysekroner. Det gøres ved hjælp af en særlig arbejdsmetode, der kaldes optrykning.

I fremstillingsprocessen af fx en lampe arbejder du både med at skære metallet ud, bearbejde pladen til den ønskede form og senere samle delene. Du kan arbejde på bl.a. sølvvarefabrikker, men kan også vælge at blive selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af metaltrykker
Former - I metaltrykkerbænken får emnet sin form.

De plader, som metaltrykkeren former, kan være af sølv, messing, kobber, aluminium eller andre metaller, alt efter hvad de anvendes til.

Før optrykningen begynder, bliver pladerne skåret cirkelrunde ved hjælp af en rundsaks. Selve optrykningen udføres ofte på en computerstyret metaltrykkerbænk. Her fastspændes metalpladen sammen med en form og bringes i rotation. Herefter bearbejdes pladen med forskellige trykstål eller -ruller, til den får samme facon som formen.

Når metaltrykkeren har givet en genstand den ønskede facon, bliver den ofte yderligere forarbejdet. Lamper skal måske samles, kander eller andre ting skal have sat hanke eller fødder på osv. Hvis genstanden skal have en overfladebehandling, fx fornikles, forsølves eller males, udføres dette arbejde ofte af specialarbejdere.

Uddannelse

Der findes ikke længere nogen uddannelse, efter nedlæggelsen af uddannelsen til metalsmed. Arbejde inden for faget udføres i et vist omfang af klejnsmede, se Smed.

Arbejdsplads

Metaltrykkere arbejder blandt andet på sølvvarefabrikker, lampefabrikker og andre jern- og metalvarefabrikker. Se mere om branchen Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Metaltrykker33.098 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne er mindre gode, men varierer, bl.a. afhængigt af hvor i landet man søger arbejde. Ledige stillinger besættes i et vist omfang med uddannede klejnsmede.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for Smedeteknisk område og Maskin- og værktøjsområdet.

Hvis du har en erhvervsuddannelse som metalsmed kan du søge optagelse på en Erhvervsakademiuddannelse.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Industriens uddannelser
www.iu.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.