En procesoperatør overvåger større, automatiske produktionsanlæg i industrien
Job

Produktionsmedarbejder (job)

Som faglært medarbejder inden for industrien kan du udføre forskellige opgaver, fx betjene maskiner og overvåge store produktionsanlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder i procesindustrien, Industrivirksomheder
Jobtyper:
Procesoperatør, Industrioperatør, Procesmedarbejder, Specialarbejder, Industriarbejder, Maskinoperatør

Du styrer og passer maskiner og anlæg, så virksomheden kan fremstille varer og produkter i store mængder, fx medicin, fødevarer eller dele til byggeriet.

Arbejdet foregår typisk i døgndrift, og du har skiftende arbejdstider.

Typiske arbejdssteder for en produktionsmedarbejder er blandt andet fabrikker, der producerer mad, medicin og kemikalier.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som faglært produktionsmedarbejder står du for den daglige drift af fabrikkens maskiner og anlæg. Du sørger også for, at produktionen bliver færdig til tiden, og at kvaliteten er i top.

Både opgaver og ansvar varierer alt efter, hvor du er ansat og din uddannelse. De fleste store anlæg kører i døgndrift, og du skal være indstillet på at arbejde i skiftehold.

Betjene og overvåge produktionsanlæg

Det er dig og dine kolleger, der har ansvar for, at produktionen kører, som den skal. Du overvåger maskinerne og har særlig viden om at finde og rette fejl på maskiner. Hvis der er afvigelser i driften, griber du ind og retter fejlen. Eller sørger for at orientere en kollega eller chef.

Udføre kvalitetskontrol

Med til dine arbejdsopgaver hører også at tage prøver og analysere både råvarer og de færdige produkter. Det sker for at sikre, produkterne har den rette kvalitet.

Optimere produktionen

En anden kerneopgave er planlægge og afvikle en produktion så effektivt som muligt. Dit fokus er at forbedre produktionen, så ressourcer som tid, råvarer og lagerplads udnyttes optimalt. Principperne, du arbejder med, kaldes for LEAN.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil typisk være at:

 • Betjene og overvåge store produktionsanlæg, der ofte er styret af computere
 • Vedligeholde maskiner og anlæg
 • Sikre, at produktionen kører bedst muligt
 • Planlægge opgaver i samarbejde med kolleger
 • Sikre den rette kvalitet i produkterne
 • Finde fejl og udføre mindre reparationer
 • Holde øje med, hvor meget energi, I bruger
 • Holde øje med forhold, der kan være skadelige for miljøet
 • Modtage og pakke varer

Karriereveje

Som faglært produktionsmedarbejder kan du have forskellige jobprofiler: 

 • Produktør: Du deltager i den daglige produktion og kan løse mange praktiske opgaver. Det kan fx være at klargøre og passe industrimaskiner (både mekaniske og automatiske) og at hjælpe til på lageret.
 • Industrioperatør: Som industrioperatør står du for den daglige drift af maskiner og anlæg på en fabrik. Sammen med dine kolleger har du ansvar for, at produktionen kører, som den skal. Du er med til at effektivisere og optimere produktionen.
 • Procesoperatør: En procesoperatør overvåger og vedligeholder store automatiske produktionsanlæg. Du finder og retter fejl og sørger for at kvaliteten er i top og bidrager til udvikling af nye produkter. 

Er du ansat inden for medicinal- og fødevareindustrien, er der særlige regler og krav til fx hygiejne og opgaver i laboratorier. Det kræver derfor en specialisering inden for lægemidler og fødevareingredienser.

Du kan også vælge at blive teamleder.

Arbejdssteder

Du arbejder typisk i virksomheder med store produktionsanlæg.

Du kan fx få job på fabrikker, der producerer:

 • Mad- og drikkevarer
 • Medicin
 • Kemikalier
 • Enzymer
 • Emballage
 • Glas og keramik
 • Byggematerialer
 • Biobrændsel
 • Plast
 • Træprodukter

Du kan også være ansat i genvindingsindustrien, fx i virksomheder der arbejder med genbrug af råstoffer og materialer eller i forsyningsindustrien (elektricitet eller varme).

Video

Se video om at være i lære som procesoperatør:

Video: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Produktionsmedarbejder26.645 kr.--
Arbejde med færdigvareproduktion29.865 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Ønsker du at arbejde med industriproduktion, kan du vælge mellem flere erhvervsuddannelser:

Mere uddannelse

Som produktør, procesoperatør eller industrioperatør har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge uddannelse og hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan evt. tage AMU-kurser inden for flere områder:

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig. 

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.