Foto af Industrioperatør
Job

Industrioperatør

Industrioperatører betjener og overvåger produktionsanlæg i industrivirksomheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Elforsyning, Vandforsyning, Rensningsanlæg, Bygge- og anlægsområdet, Serviceområdet
Stillingsbetegnelser:
Industrioperatør, Procesmedarbejder, Specialarbejder, Industriarbejder, Maskinoperatør

De finder fejl og reparerer anlæggene og er med til at kontrollere kvaliteten af produkterne. Industrioperatører er typisk ansat i industrivirksomheder, hvor de betjener og overvåger maskiner og anlæg, der normalt er styret af computere.

Der kan være tale om fabrikker inden for alle industrigrene, fx tektil- og beklædning, træindustri, fødevareindustri, kabel- og tovværksindustri, jern- og metalindustri mv.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

industrioperatør i stålindustrien
Kvalitetskontrol - Industrioperatøren styrer det automatiske produktionsanlæg på stålværket.

Du er også med til at identificere og lokalisere fejl samt reparere og vedligeholde anlæggene. Du deltager også i planlægningen af produktionen.

Mange virksomheder i industrien har kostbare og komplicerede produktionsanlæg. Hvis anlæggene skal udnyttes effektivt, og hvis man skal fremstille produkter af høj kvalitet, skal maskinerne køre optimalt.

Kvalitetskontrol bliver stadig vigtigere for industrien. Industrioperatørerne kontrollerer produkterne og deltager i det hele taget i overvågningen af produkternes kvalitet.

Du er som industrioperatør også uddannet til at arbejde med de mere praktiske og rutineprægede opgaver i produktionen.

Som industrioperatør kan du også arbejde på virksomhedens lager med pakning og andet lagerarbejde. Du modtager varer fra leverandører og sørger for at transportere dem rundt i virksomheden.

Industrioperatører skal overholde miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt regler for hygiejne og kvalitetskontrol.

Arbejdsplads

Industrioperatører arbejder i industrien inden for forskellige brancher, først og fremmest medicinlindustrien, men også farve- og lakindustrien, maskinindustrien, metalvareindustrien, glas- og keramisk industri og kemisk industri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Operatørarbejde i medicinalindustri40.057 kr.--
Stålværksarbejder30.593 kr.--
Valsemester32.344 kr.--
Trikotagetekniker26.522 kr.--
Operatørarbejde af symaskiner24.287 kr.--
Tekstiloperatør28.178 kr.--
Andet monterings- og fabriksarbejde32.123 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne for uddannede industrioperatører er rimeligt gode afhænger blandt andet af om du har uddannelse og hvor i landet du søger arbejde.

Mere uddannelse

Man kan tage kompetencegivende AMU-kurser inden for områderne Industriens arbejdsmarkedsuddannelser samt Metalindustrien.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.