Foto af Specialarbejder, byggematerialer
Job

Specialarbejder, byggematerialer

En specialarbejder inden for byggematerialeindustrien fremstiller betonelementer til huse, broer kloakrør, betonsten og fliser.

Fakta

Arbejdssteder:
Betonvarefabrikker, Betonelementfabrikker, Cementfabrikker, Kalk- og mørtelværker
Stillingsbetegnelser:
Betonmager, Cementstøber, Eternitarbejder, Kalkværksarbejder, Specialarbejder, Betonindustriarbejder

Specialarbejderen betjener de automatiske anlæg. Andre specialarbejdere fremstiller cement, kalk eller færdigblandet beton og mørtel.

På betonelementfabrikker kaldes specialarbejderne for betonmagere. De har taget Byggeriets brancheuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af specialarbejder på betonfabrik
Jernbinder - Betonmageren lægger jern ud før støbning af betonelementerne.

Specialarbejdere inden for byggeindustrien fremstiller byggematerialer af cement, kalk, mørtel og tegl. Produkterne støbes i forskellige forme, som er opbygget i stål eller træ. I nogle af produkterne indgår en armering af jern og sten.

En betonmager fremstiller produkter af beton. Det kan fx være elementer til byggeri af huse og broer eller byggevarer som kloakrør, betonsten og fliser.

Beton som byggemateriale er billigt og formbart. I dag udvikler man beton af høj kvalitet og forskellige typer til forskellige formål.

Beton bliver fremstillet af cement, vand, grus og sten ud fra forskellige blanderecepter. I nogle tilfælde tilsætter man særlige farvestoffer til indfarvning af betonen. Størstedelen af arbejdet foregår maskinelt, og en del af produktionen er automatiseret.

Betonmagerne betjener maskinerne og de automatiske anlæg. Når de tunge betonvarer og betonelementer skal løftes, bruger man truck eller kran.

Selve støbearbejdet foregår i forme. Betonmagerne indretter formene ud fra tekniske arbejdstegninger. Betonelementer skal normalt armeres. Det betyder, at man forstærker dem ved at lægge armeringsjern (stålstænger) ind i betonen før støbningen.

Efter støbningen fjerner du formen fra den færdigstøbte beton; det kaldes at af-forme. Betonmageren kan så behandle betonens overflade, reparere mindre skader og slibe eller pudse den. Støv fra materialer og støj fra maskineriet kan skade helbredet, og der er omfattende sikkerhedsbestemmelser for at forhindre helbredsskader.

Der stilles høje og meget præcise kvalitetskrav til beton til forskellige formål. Betonmageren er med til at vurdere både den bedste fremstillingsmetode til de forskellige formål og den færdige betons kvalitet.

Man skal have et godt håndelag og en god fysik.

Arbejdsplads

Betonmagere er ansat på betonvarefabrikker og betonelementfabrikker.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, beton-
og stenprodukter
30.341 kr.--
Betonmester32.314 kr.--
Træindustriarbejder29.162 kr.--
Teglværksarbejder30.485 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer, bl.a. afhængig af sæson og hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Ufaglærte kan tage Byggeriets brancheuddannelse Betonmager.

Der findes relevante AMU-kurser for betonmagere, bl.a. inden for Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer.

Få mere at vide

Dansk Beton
www.danskbeton.dk

Betonelement-Foreningen
www.bef.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.