Portræt af UU-vejleder
Artikel

UU-vejleder

Det er vigtigt for Camilla at hendes job gør en forskel. Hun mener, man skal bruge sig selv som redskab i samtalerne med de unge, som står uden uddannelse. ”Man kan rykke rigtig meget i et samtaleforløb.”

Camilla Vincentz Theilmann er 34 år og uddannet folkeskolelærer. Hun arbejder som uu-vejleder på Ungdoms- og uddannelsesvejledningen i Hillerød.

Fra skolen til jobbet

”Efter jeg blev færdig som folkeskolelærer fra Frederiksberg seminarium, arbejdede jeg som lærer i 5-6 år. Jeg ville gerne prøve noget andet og uddannelse har altid interesseret mig. Desuden vil jeg hellere have fokus på én end på 25 elever.”

Camilla har arbejdet som vejleder i 3 år på ungdoms- og uddannelsescentret i Hillerød, hvor hun både er skolevejleder for den 10. klasses skole, som UU-centret deler bygninger med og for de andre 16-25-årige i kommunen, som ikke har en ungdomsuddannelse.

”Nogle gange har de unge så store problemer, at de ikke kan overskue at starte en uddannelse. Måske har de ikke noget sted at bo, og så kan jeg godt forstå det er svært at være optimist. Ofte har de ikke haft så mange succesoplevelser på uddannelsesområdet i forvejen.”

”Jeg er ved at skrive afgangsprojekt på diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning. Da jeg startede i jobbet, var jeg lige startet på uddannelsen, det har taget mig 3 år”.

På de unges betingelser

En stor del af Camillas job går ud på at opsøge de unge mellem 16-25 år, som ikke har fået en ungdomsuddannelse eller som er droppet ud. Hun fortæller, at der desværre er omkrig 50 procent af de unge, som stopper midt i et forløb på en erhvervsuddannelse.

"Det betyder ofte de er mere motiveret. Det kan fx være at de har fået et barn, og ikke er kommet i gang med noget. Så har vi nogle afklarende samtaler, hvor vi taler om uddannelse, men primært om deres liv, for det er svært at skille ad.”

”Jeg har heldigvis også rigtig mange unge, der selv henvender sig."
”Jeg har heldigvis også rigtig mange unge, der selv henvender sig."

Der er også mange, der er glade for at Camilla ringer, hvis de er kørt fast i et uddannelsesforløb. Der er et bredt samarbejder med jobcentrene, som har fokus på at de unge skal have en uddannelse.

”Jeg er også skolevejleder for 10. klasses elever. Dér taler vi om, hvad de skal næste år, da mange elever bruger 10.klasse som et slags afklaringsår,” forklarer Camilla. ”Jeg sørger også for at eleverne kommer i et brobygningsforløb, hvor de er ude på to forskellige ungdomsuddannelser.”

At forstå de unge

Kontakten til de unge er utrolig vigtig for Camilla. Hun mener, at der findes mange andre løsninger, end at sende de unge, man ikke rigtig ved man skal gøre med ud på produktionsskolerne. Man skal tale med den unge om de barrierer de har og om deres personlige mål, for at forstå dem, fortæller Camilla.

"Samtidig har jeg ikke den opdragende funktion og det kan jeg godt lide. Jeg har heldigvis mange gode historier om unge, der finder deres rette hylde uanset, hvad det er.”

I fuld gang med fremtiden

”Det er bevist at uddannelse giver bedre livskvalitet, og det vil jeg gerne fremme."
”Det er bevist at uddannelse giver bedre livskvalitet, og det vil jeg gerne fremme."

”Jeg har som sagt lige et afgangsprojekt på diplomuddannelsen, der skal skrives færdigt.”

Camilla har sidste år sammen med en kollega søgt penge ved Nordisk Ministerråd, som de har fået bevilliget. Pengene er gået til at lave et netværk med Finland, Litauen og forskellige uddannelses- institutioner, om hvordan man i fremtiden skal håndterer frafaldproblematikken på ungdiomsuddannelserne.

”Der kommer fire konferencer på to år, og den første har vi holdt. Det er godt med noget erfaringsudveksling – det er der brug for.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Camilla er i dag ansat som uu-vejleder i UU-Halsnæs i Hillerød.

Se oversigt over flere interview.