interview med turismekonsulent i kommune
Artikel

Turistkonsulent

”Det samfundsvidenskabelige og sociologiske interesserer mig, fx hvordan man skaber en regional identitet. Tingene kommer jo ikke af sig selv. Der bliver opstillet en vision og en strategi. Og en dag tror man bare, at sådan har det altid været. I virkeligheden er det en styret proces.”

Det siger Cand.comm. med geografi (specialisering i kulturgeografi) Laila Sørensen, 43, om sit job som turistkonsulent i Frederikssund Erhvervs- og turistcenter.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Verden rundt til jobbet

Laila har været langt omkring, inden hun landede i Frederikssund: Utrecht-universitetet i Holland, universitet i Montreal med kurser inden for etisk kommunikation og praktik i Grønlands hjemmestyre.

Hun har arbejdet med kommunikation i Arktisk Råd, der bl.a. skal lære lokale at ytre sig i den parlamentariske proces i området. Og endelig har hun været i en organisation, der uddeler en pris for bæredygtig udvikling i Europa.

Jobbet i Frederikssund var ikke slået op. Da hun med familien flyttede tilbage til sit barndomshjem, opdagede hun den lokale turist- og erhvervsforening og fik job dér.

Begynder med en strategi

Laila skal sætte Frederikssund og omegn på turisternes verdenskort.
Laila skal sætte Frederikssund og omegn på turisternes verdenskort.

Oplevelsesindustrien er Lailas område. Det er udvikling og markedsføring via web samt videndeling med de forskellige aktører inden for turisme.

”Der har ikke før været en strategi for udvikling af turismen i kommunen, så vi skal have etableret en vision og et grundlag for udviklingen,” forklarer Laila.

De lokale aktører inden for turisme skal være en del af oplevelsesøkonomien. Strategien handler om, hvordan de bliver det.

Oplevelsesaktører er fx en gårdbutik, forklarer Laila: ”De tænker ikke på sig selv som turisme. Men de leverer oplevelser, når de sælger deres æbler, deres most, kalvekød, vin eller en rundvisning.”

”Alle sidder med hver deres små markedsføringsbudgetter eller slet ingen, ofte er de bare mand og kone, og de ved ikke, hvordan de bliver en del af oplevelsesøkonomien.”

Laila tager rundt og taler med dem og foreslår forskellige ting. Museerne kunne, i stedet for at lave en lille god udstilling hver for sig, lave fælles udstillinger om et lokalt kulturhistorisk tema. Turisterne kan så følge en rute fra det ene museum til det andet.

Hun definerer ikke, hvad oplevelsesøkonomi eller oplevelse er for noget: ”Det handler om at inddrage aktiviteter, som ikke er kommercielle, på en måde, så de kan aflæses på bundlinjen. Turisme handler også om at højne livskvaliteten, ikke mindst for kommunens egne borgere.”

Laila har er flyttet ind i sit barndomshjem, en gård ved Selsø Slot.
Laila har er flyttet ind i sit barndomshjem, en gård ved Selsø Slot.

”Det sætter jeg selvfølgelig i spil i forhold til de lokale. De kender stedet, og nogle kender til min familie gennem tiden. Min lokale forankring betyder uden tvivl noget i denne sammenhæng.”

”Jeg har samtidig outsiderens øjne, fordi jeg har været væk. Og qua min uddannelse og viden kan jeg hæve mig op i et helikopterperspektiv.”

At skabe synlighed

Jeg sætter pris på forskellige arbejdsopgaver og høj grad af selvbestemmelse. Der er rum og frihed til at gøre, som jeg synes. Jeg bliver målt på vores eksponering, de arrangementer, vi er med i. Fx lavede vi en operaforestilling i slotsparken i Jægerspris med over 100 musikere fra Det Kongelige. Det var en kæmpesucces og godt at være med til.

Fremtiden er her

Laila er glad for sit job. Hun vil gerne følge ideerne til dørs og kunne se resultaterne af det på et tidspunkt.

”Jeg får virkelig brugt min uddannelse, både kommunikation og geografi. Jeg arbejder meget med målgrupper, og hvordan man når dem og med regional og kulturel identitet.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Laila Sørensen er i dag kommunikationsmedarbejder i Frederikssund Kommune.

Se oversigt over flere interview.