interview med studerende
Artikel

Studerende - rejsen gav inspiration

Søren Post udfordrede sig selv i Sydamerika og kom hjem med selvtillid og inspiration.

"Det stod meget klart for mig, at jeg ville læse farmaci. Det skyldtes en uddannelsesmesse, der hed STORM, som vi besøgte i gymnasiet. Her hørte jeg om farmaceutuddannelsen og besluttede mig for den."

Det skulle dog tage to år og en rejse til Sydamerika, inden Søren faktisk startede på uddannelsen. Et ophold i en hel anden verden, hvor al ting fungerede efter andre principper end herhjemme, bragte andre ideer på banen. Mødet med nye mennesker og andre kulturer udvidede horisonten. Oplevelsen af at have klaret nye udfordringer og udvidet sine grænser, kastede Søren ud i en nøjere undersøgelse af, hvad han ville.

På egne ben

I midten af 3. g blev Søren virkelig skoletræt. Han ville have en pause. Efter studentereksamen, og efter han havde tjent nok penge, tog han og en veninde ud på en rygsækrejse, der startede i Buenos Aires og sluttede et halvt år senere i Lima.

"Derimellem havde vi ikke planlagt noget som helst. Vi rejste bare. Mødte vi nogen, der sagde, at dét og dét var fedt, så rejste vi i dén retning."

Den eneste plan var at prøve at stå på egne ben og få en udfordring som virkelig kunne mærkes.

"Og det fik jeg også. Bare sproget! Jeg havde haft 2 år spansk i gymnasiet og troede, jeg sagtens kunne klare mig. Men jeg forstod ingen ting den første måned".

Søren oplevede en hverdag, der var helt forskellig fra, hvad han før havde prøvet. Han mødte mennesker med en ganske anden baggrund, end hans egen. Han blev tvunget til at omstille sig og klare de situationer, rejsen bød på, og han oplevede at skulle passe på, lige meget hvor han var: På sine ting, på sig selv og på sin rejsemakker.

"Det gjorde, at jeg ikke kunne sidde og være gymnasieelev oven i hovedet. Jeg fik mere hår på brystet! Jeg gik fra at være en lille teenager til at være en ung mand, tror jeg godt man kan kalde det"

Vildt

"Mit arbejde bestod i at lufte en puma 8 timer om dagen."
"Mit arbejde bestod i at lufte en puma 8 timer om dagen."

På et tidspunkt befinder Søren sig alene på ladet af en lastbil, der transporterer ham gennem de bolivianske bjerge.

"Efter halvandet døgn stopper chaufføren 20 km uden for en by og vil have penge. Fire gange så meget, som vi havde aftalt. Så stod jeg dér, 20 år, midt i Bolivia, og diskuterede med ham. Det var temmelig forfærdende. Jeg ville jo gerne betale, men jeg ville ikke lade mig snyde. Efter en timelang diskussion løb jeg fra ham og fandt en bil og tomlede ind til byen. Det var vildt, men jeg er stolt af, at jeg klarede det."

Ugen efter fandt Søren og hans veninde frivilligt arbejde i en dyrepark. De boede og arbejdede 3 uger sammen med 50 frivillige fra hele verden. De passede vilde dyr i junglen.

"Det var vildt på en anden måde! Mit arbejde bestod i at lufte en puma, og det gjorde jeg 8 timer om dagen. Jeg havde den i snor og gik tur med den i junglen. Det føltes som et kæmpe eventyr. Det var jo et helt vanvittigt arbejde, og jeg befandt mig midt i junglen hele dagen. Jeg oplevede en helt anden verden. Det er nok det, jeg tænker mest på fra rejsen."

Klar til at læse

Da Søren kom hjem fra Sydamerika, tog han til København og fandt et sted at bo. Han havde planlagt at tage ud at rejse igen men havde egentlig fået mættet eventyrtrangen.

"Jeg kunne mærke, at jeg var klar til at komme ind at læse".

Søren fandt arbejde i en børnehave. Her arbejdede han, mens han tog uddannelsesvalget op til grundig behandling. Både rejsen og arbejdet havde åbnet op for nye ideer og interesser, der skulle undersøges.

"Jeg undersøgte en række uddannelser, jeg var blevet interesseret i i løbet af min sabbat. Jeg ringede til studievejledningerne og tog rundt til åbent hus på uddannelsesstederne. Jeg satte mig ind i, hvordan studierne og studiemiljøet var de forskellige steder. For at få indtryk af, hvad der kunne være af arbejde på den anden side af studiet, talte jeg med nogle af forældrene i den børnehave, hvor jeg var medhjælper. Jeg undersøgte også arbejdsløshedsprocenten. Til sidst lavede jeg en fordele/ulemper-liste over de forskellige uddannelser."

Listens resultat pegede på farmaceutstudiet; det studium han havde besluttet sig for allerede i gymnasiet. Alligevel var alle undersøgelserne og overvejelserne umagen værd.

"Min sabbat gave mig en forståelse af, at alting ikke bare ligger i firkantede rammer og har to streger under. Jeg blev bredere interesseret og fik både et samfundsmæssigt og et humanistisk perspektiv ind over naturvidenskaben. Jeg gik fra at være en lille elev på et gymnasium til at begynde at forme mig selv og tænke på, hvad jeg syntes var interessant."

Lyst og ambition

foto af Søren Post
Søren undersøgte en række uddannelser, han var blevet interesseret i i løbet af sin sabbat.

"Sabbaten har også betydet meget for mit forhold til mit studium. Da jeg endelig startede, var jeg fyr og flamme og rigtig sulten efter det. Jeg var bevidst om, at jeg var der for at blive farmaceut, og jeg ville gerne være dygtig til det. Jeg havde følelsen af selv at have valgt det, fordi jeg virkelig havde lyst. Det gør, at jeg kan finde ud af at prioritere studierne. Fx ved jeg, at hvis jeg både spiller håndbold og har arbejde - ja så kan jeg ikke tage på druk to dage om ugen."

På 4. semester i Sørens studium kom en periode, hvor han igen blev skoletræt, og han talte med studievejlederen om, hvordan man kunne søge orlov fra uddannelsen.

"Men så tænkte jeg: Ja, hvad vil du så lave, hvis du søger orlov? Det var ikke det dér frihjul, hvor man kan komme ud at rejse, jeg savnede. Det havde jeg prøvet af. Hvis jeg ikke havde gjort det, var jeg nok droppet ud på dét tidspunkt. At jeg havde løbet nogle af hornene af mig, inden jeg startede, betød rigtig meget for, at jeg senere holdt fast".

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2010. Søren læser til farmaceut og har senest deltaget i Bandim Health Project, et samarbejde omkring vaccination mellem The Ministry of Health i Guinea-Bissau og Statens Serum Institut i Denmark.

Se oversigt over flere interview.