interview med studerende på by-, energi- og miljøplanlægning
Artikel

Studerende på by,- energi- og miljøplanlægning

22-årige Mette Nielsen har altid været interesseret i matematik og samfundsfag.

Da hun skulle vælge en videregående uddannelse efter gymnasiet, ledte hun efter noget, der kunne kombinere hendes to interesser. Det endte med uddannelsen By,- energi- og miljøplanlægning på Aalborg Universitet.

En tilfældig brochure

Mette Nielsen var på udkig efter en uddannelse og faldt helt tilfældigt over brochuren om by,- energi- og miljøplanlægning-uddannelsen, som hun syntes lød rigtig spændende: "Jeg havde hørt om et studieprojekt, der handlede om at gøre Aalborg midtby bilfri. Man ville bl.a. sikre, at der var plads til fodgængere. Og jeg tænkte, at det kunne være super fedt, hvis man kunne være med til at bestemme sådan nogle ting."

Tværfagligt studium

Uddannelsen beskæftiger sig med byplanlægning, miljøplanlægning og energiplanlægning. Det er de tre retninger, man skal specialisere sig i på kandidatuddannelsen. På bacheloruddannelser berører man alle retninger.

"Byplanlægning handler fx om alle de grundlæggende ting, der skal til, for at en by kan fungere. Planlægning af byer kan være mange ting, fx hvor man placerer erhvervsarealer og boligområder, og hvordan trafikken i byen fungerer."

By,- energi- og miljøplanlægning er en civilingeniøruddannelse, men en lidt speciel en af slagsen. Den kombinerer nemlig ingeniørfag med det samfundsvidenskabelige fagområde.

Der er statistik og økonomi på uddannelsen, men man berører også det juridiske område, da de studerende skal lære om arealforvaltning, bl.a. igennem planloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og mange andre love.

"Man skal kunne lide matematik, for der er meget matematik på uddannelsen, specielt på uddannelsens første år. Men vi har også fag som TMS, der står for teknologi, menneske og samfund, hvor vi lærer at sætte tingene ind i en kontekst," fortæller Mette om fagene på uddannelsen.

Profil

Foto af Mette til forelæsning
På uddannelsen er der både forelæsninger og gruppearbejde

Når Mette kommer på overbygningsdelen af uddannelsen, skal hun vælge en studieretning, der giver hende en mere specialiseret viden inden for et bestemt fagligt område.

"Jeg har tænkt meget på at specialisere mig i byplanlægning eller Urban Planning and Management, som det hedder. Det handler bl.a. om fremtidens byer, infrastruktur og meget andet," siger Mette.

"Men jeg synes også, at det kunne være spændende at arbejde med, hvordan vi i fremtiden sikrer en vedvarende energiforsyning. Jeg arbejder lige nu som studentermedhjælp for Energitjenesten, så jeg har berørt området lidt mere end bare på min uddannelse. Så retningen Sustainable Energy Planning and Management kunne også være en mulighed."

Den tredje mulige studieretning er Environmental Management, som handler om miljøplanlægning.

Denne retning omhandler bl.a. miljøforhold for samfund og virksomheder. Det overordnede fokus er, hvordan virksomheder, regeringer og andre organisationer kan støtte en vedvarende udvikling inden for miljøområdet.

På engelsk, tak!

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk. Det gælder både undervisningen, læsestoffet, eksamen og gruppearbejdet.

Mette føler dog ikke, at det vil blive noget problem for hende: "Jeg har da gjort mig nogle overvejelser, men jeg læser rigtig meget på engelsk allerede nu på bacheloruddannelsen. Man skal måske lige vænne sig til at have sproget i munden igen."

"Jeg synes, at det er positivt, at det foregår på engelsk, for man skal i mange tilfælde kunne indgå i et internationalt samarbejde, hvor det er en stor fordel, at man kan begå sig på engelsk - også på et videnskabeligt niveau."

En af grundene til, at uddannelsen foregår på engelsk, er, at der kommer mange udenlandske studerende til Danmark for at følge by,- energi- og miljøplanlægnings overbygningsuddannelse i Aalborg.

Udvekslingsaftalerne går begge veje, hvilket betyder, at de studerende på by,- energi- og miljøplanlægning får mulighed for at tage til udlandet og studere. Der er på kandidatuddannelsen afsat tid til, at de studerende kan tage et praktikophold eller et studieophold i udlandet, og Mette overvejer at tage et halvt år til udlandet.

Byplanlægger

Foto af Mette, der ser på at landkort.
Som byplanlægger har man stor indflydelse på, hvordan en by planlægges og udvikles i fremtiden

Mette har også overvejet den mere kreative vej inden for byplanlægning ved fx at tage uddannelsen arkitektur og design, men hun synes, at det samfundsfaglige aspekt i sin egen uddannelse er meget mere spændende.

"Det, jeg synes er spændende ved byplanlægning, er, at man skal have de grundlæggende ting i orden, for at en by kan fungere. Der findes mange byer, som ikke er planlagt ordentligt, og man kan se, at det ikke fungerer."

"Når jeg er færdig og kommer ud som byplanlægger, så kommer jeg bl.a. til at arbejde sammen med arkitekter, eller jeg skal i hvert fald lave deres forarbejde. Som byplanlægger har man stor indflydelse på, hvordan en by planlægges og udvikles i fremtiden. Igennem lokalplaner kan man regulere ned til mindste detalje, hvordan den fremtidige bebyggelse på grunden kommer til at fremstå og derved sikre, at det passer ind i det eksisterende bybillede."

Uddannelsen kombinerer Mettes interesse for matematik og det samfundsvidenskabelige område. Så hun føler, at det er den rigtige uddannelse, hun har valgt.

 

Se oversigt over flere interview.