interview med projektansat akademiker i kommune
Artikel

Projektansat akademiker

Sine Kamstrup Mikkelsen er 28 år og nyuddannet cand.merc. i organisation og strategi.

Sine er projektansat i Randers Kommune til udgangen af næste år. Det vil sige, at hun er ansat til at arbejde med og gennemføre et bestemt projekt indtil det er afsluttet. Hendes ansættelse i Randers Kommune løber, med andre ord, i en begrænset periode.

Job i forlængelse af uddannelsen

Sine blev færdig med at læse sidste år, så jobbet i Randers er hendes første job. Hun bruger meget af det, hun lærte på sin uddannelse i sit job i dag:

”Jeg er uddannet fra Aalborg Universitet, hvor jeg har taget en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse i organisation og strategi.”

”I juni afsluttede jeg min uddannelse og begyndte lige så stille at søge job og fandt blandet andet opslaget om jobbet i Randers Kommunes HR-afdeling. Jeg er ansat i et projekt, der handler om nedsættelse af sygefraværet i Randers Kommune og arbejder overordnet set med at forebygge sygefravær.”

”På min uddannelse specialiserede jeg mig i HR-området, fordi jeg syntes, at det var interessant og fordi jeg gerne ville arbejde med det bagefter. Så jeg bruger det, jeg har lært på uddannelsen, også mere end jeg havde forventet,” fortæller Sine.

En bred vifte af opgaver

Nogle dage er Sine på kontoret og tager sig af opgaver, hun kan lave foran computeren og ved telefonen. Andre dage er der mange møder - både i og ude af huset.

Stine er ansat i den periode, projektet varer.
Stine er ansat i den periode, projektet varer.

”Der er en styregruppe, som jeg servicerer, dvs. jeg står for at lave mødedagsordener, skrive referater, producere notater, og hvad der ellers skal bruges til møderne. Jeg har en koordinerende rolle i forhold til styregruppen og skal blandt andet sørge for at få beslutningerne ført ud i livet.”

”Jeg er for eksempel tovholder, igangsætter og koordinator på de projekter, som vi sætter i gang inden for arbejdet med at få mindre sygefravær i kommunen."

"Af andre opgaver arbejder jeg med at arrangere kurser, temadage og seminarier i samarbejde med den eksterne erhvervspsykolog, som vi bruger.”

Sine arbejder desuden også med at udarbejde brochurer, nyhedsbreve og foldere, som sendes ud til forskellige arbejdspladser i kommunen. Hun arbejder rigtig meget med administration og planlægning.

Frihed og selvstændighed

Sine har stor frihed i planlægningen og koordineringen af sine arbejdsopgaver, og hun kan godt lide, at arbejdet er både afvekslende og udfordrende.

Stines ambitioner er at komme til at arbejde med ledelse.
Stines ambitioner er at komme til at arbejde med ledelse.

”Jeg kan godt lide at arbejde med HR, selv om det kun er et lille område af HR, som jeg sidder med lige nu. Og så kan jeg godt lide at have en koordinerende funktion i et projekt som dette. I og med at projektet udvikler sig, så kommer der hele tiden nye opgaver og nye udfordringer.”

Sine kom til Randers som helt nyuddannet, og det har i sig selv været en udfordring. Hun er glad for at alle har taget så godt imod hende, ligesom hun har fået både tid og hjælp til at komme ind i arbejdet.

Vil gerne arbejde med ledelse

”Jeg er meget glad for at arbejde for det offentlige, så det kunne meget vel tænkes, at jeg søger job i en kommune igen. Men jeg er åben for både det offentlige og det private.”

Sine vil gerne fortsætte med at arbejde inden for HR. ”På sigt vil jeg gerne gå ledelsesvejen, men jeg overvejer også undervisning. Det kunne være undervisning i en virksomhed eller måske en konsulentfunktion, hvor man har mere direkte kontakt med en kunde.”

”Jeg kunne godt tænke mig noget uddannelse inden for arbejdspsykologi eller en coachuddannelse. Det kunne være relevant både i forhold til HR, men også hvis jeg kom til at arbejde med ledelse.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Sine er i dag ansat i Rebild Kommune som HR udviklingskonsulent.

Se oversigt over flere interview.