interview med økonomichef i kommune
Artikel

Økonomichef i kommune

Lisbeth Bundgaard er 47 år og uddannet inden for økonomi (cand.polit.). Hun er ansat i Holbæk Kommune som økonomichef.

Om sit job siger hun: ”Mange økonomichefer har valgt den kommunale vej for at blive kommunaldirektør! Dér er jeg anderledes. Jeg synes ikke, der er mere prestige i at være leder end i at være controller. Det er bare to forskellige ting.”

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Fik tilbudt jobbet

Lisbeth har arbejdet med økonomi i Kræftens Bekæmpelse samt i den tidligere Helsinge kommune.

”Jeg var i mange år controller og blev pludselig økonomichef. I virkeligheden var jeg på vej til et andet job, men blev tilbudt at erstatte den afgående økonomichef i kommunen. Så jeg er egentlig ikke gået efter det.”

”Det gentog sig her i Holbæk. Op til kommunesammenlægningen blev cheferne koblet på en coach, hvor vi drøftede ønsker og muligheder. Jeg savnede at have fingrene nede i substansen og søgte et andet job i kommunen. Men pludselig var der ikke nogen økonomichef, og så blev jeg det!”

Arbejder ikke med tal

Som chef for økonomien holder Lisbeth styr på kommunens penge.
Som chef for økonomien holder Lisbeth styr på kommunens penge.

Lisbeth leder en masse mennesker og afholder en masse møder. Hun er placeret meget centralt i den kommunale organisation og har som en meget vigtig opgave at sørge for samarbejde på kryds og tværs.

Som økonomichef ved Lisbeth noget om tal, men det er noget af det, hun beskæftiger sig mindst med: ”Det, der fylder mest, er faktisk det interne samarbejde i organisationen.”

Det er medarbejderne i afdelingen, der udfører opgaverne. Lisbeth skal have overblikket og sætte arbejdet i gang.

”Der sidder tyve mennesker i afdelingen, som går ned i tallene, laver regnskaber og analyser. Jeg ser naturligvis det, de laver og skal jo sørge for, at de får det bedst mulige ud af anstrengelserne.”

Nogle medarbejdere har økonomibaggrund som Lisbeth, mens andre er meget anderledes. ”Det er rigtig vigtigt for mig at få så forskellige mennesker til at fungere, få skabt et godt klima og en forståelse for, hvad de sidder med, samt forstå hvad der er vigtigt for dem.”

Lisbeths afdeling holder styr på kommunens penge. ”Politikerne kan beslutte, at de vil bruge så og så mange penge på en ting. Så er det os, der siger: Det har I ikke råd til eller det kommer til at se sådan og sådan ud!”

”Vi kontrollerer også, at pengene er brugt til det, de var tiltænkt. Fx, at de penge, som er bevilget skolevæsnet ikke bliver brugt på ældreområdet.”

Det sjove kaos

ӯkonomi er faktisk meget kreativt at arbejde med."
ӯkonomi er faktisk meget kreativt at arbejde med."

”Det er jo rigtig sjovt det her! Lige nu er vi præget af at være en sammenlagt kommune. Det er totalt kaos! Men det er sjovt at være med til at få det til at virke. I starten var der opsigelser hver måned og ikke styr på noget. Nu er der stabilitet i medarbejdergruppen og vi har styr på noget af det. Det er skægt!”

"Og det med at finde ud af, hvad folk er dygtige til og få dem til at blomstre, er også utrolig sjovt.

Skal der laves en model for tildeling af ressourcer til en forvaltning, skal nogen finde på den. Det er kreativt at sige: ’Hvorfor gør vi egentlig ikke sådan i stedet for?’ Man får brugt sin fantasi!”

Fremtiden kommer

”Jeg ved ikke, hvor jeg bevæger mig hen. Jeg kan godt tage mig selv i at synes, det er svært ikke at gøre tingene selv. Der er ingen konflikt mellem de to måder at arbejde på, begge dele er skægt. I øjeblikket har jeg valgt den her.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Lisbeth Bundgaard er i dag chefkonsulent i Holbæk Kommune.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler