interview med kommunal naturforvaltningskonsulent
Artikel

Naturforvaltningskonsulent

Jørgen Mejlsøe på 59 år er uddannet skovfoged. Han arbejder med naturpleje og har gjort det i det meste af sit arbejdsliv. Da han startede med at lave naturpleje for 25 år siden, var der ikke meget viden om området.

I dag er han ansat som konsulent i naturpleje i Randers Kommune.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Jobbet førte til en uddannelse

Jørgen har altid arbejdet med skoven og naturen. Som ung startede han som skovarbejder, hvor han var elev og tog uddannelsen til skovfoged.

”Jeg har prøvet lidt af hvert i min tid. Jeg har handlet med juletræer, været ansat på et gods, i en skovdyrkerforening og i staten, hvor jeg var skovfogedassistent og arbejdede også i skovtilsynet et par år.”

Derefter arbejdede Jørgen i et amt i mange år og er nu i Randers Kommune, hvor han er ansat som naturforvaltningskonsulent.

”Så jeg har prøvet næsten alle former for ansættelse og har haft meget forskellige arbejdsopgaver, men arbejdsområdet har alle steder været skoven og naturen.”

Jørgen har været med til at lave en uddannelse i naturpleje, som i dag er blevet en del af skovarbejderuddannelsen. I mange år har han også undervist i de forskellige fag på uddannelsen.

”Det har været rigtig spændende at opdyrke et helt nyt fagområde, og det har været sjovt at være med i alle dele af sådan et arbejde som fx at skrive en bog om emnet.”

Både i skoven og på kontoret

De fleste dage er Jørgen i skoven mindst én gang om dagen,
De fleste dage er Jørgen i skoven mindst én gang om dagen,

De mange gummistøvler og fleecetrøjer, som er fast inventar på kontorerne og er placeret ved hvert eneste skrivebord, vidner om, hvor meget medarbejderne i natur- og miljøafdelingen rent faktisk er ude i naturen.

...men en del af hans arbejde foregår selvfølgelig også på kontoret. ”I dag havde vi fx et problem med et hegn, hvor tråden opførte sig underligt. Så jeg startede dagen ude ved skovarbejderne for at se hegnet og diskuterede med dem, om de skulle fortsætte med at bruge tråden.”

Naturpleje handler blandt andet om at sætte græsninger i gang, og så er det nødvendigt at sætte et hegn op, for at indhegne dyrene. Derfor handler meget af Jørgens arbejde om at sørge for at indhegne naturområderne.

På kontoret går meget af arbejdet med planlægning. Det kan være planlægning af nye projekter og planlægning af arbejdet i eksisterende projekter som fx etablering af hegn eller fredning af naturområder.

Viden giver indflydelse

Jørgen er glad for at have en arbejdsdag, der foregår både i naturen og på kontoret.
Jørgen er glad for at have en arbejdsdag, der foregår både i naturen og på kontoret.

”Dét, at jeg har så meget viden og erfaring, giver en stor frihed i jobbet, og det kan jeg rigtig godt lide. Samtidig er det også tilfredsstillende, at mange kommer og spørger mig til råds, fordi få ved noget om naturpleje.”

”Det er sjovt først at sidde i møde og tage en masse beslutninger for derefter at stå ude i naturen og være med til at lave et hegn.”

Fremtiden er planlagt

I løbet af sin karriere har Jørgen taget en del efteruddannelse. Det er både blevet til en merkonomuddannelse og en diplomuddannelse, som han har haft meget glæde af. Men der ligger ikke mere uddannelse i fremtiden.

Jørgen har kun været i Randers Kommune siden kommunesammenlægningen, men regner med at blive til han skal på pension.

”Jeg har det godt her i Randers, blandt andet fordi vi har en god kontakt med politikerne, og jeg har nogle gode kolleger og ledere, som gør det rart at være her.”

Se oversigt over flere interview.