interview med logistikkoordinator
Artikel

Logistikkoordinator

Beth Sandager på 29 år har en HH og en kontoruddannelse. Hun er ansat hos medicinalvirksomheden Novo Nordisk i Sorgenfri.

Det er Beths job at få Novo Nordisks produkter transporteret de rigtige steder hen - og til rette tid.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Fik anbefalinger

Efter HH var Beth kontorelev på en oliefabrik: "Jeg var bl.a. i shippingafdelingen, og det syntes jeg rigtig godt om."

Da Beth blev udlært, tog hun til Skotland i et halvt år, og derefter arbejdede hun et par år i det firma, hun var blevet uddannet i: "Så trængte jeg til at prøve noget nyt og søgte her til Novo Nordisk, som jeg havde hørt meget godt om," fortæller hun.

Beth kendte flere, der arbejdede i branchen og syntes, det lød spændende.

Job med overblik

"Jeg modtager ordren, booker transport og laver de forskellige dokumenter, der skal til, afhængigt af land."
"Jeg modtager ordren, booker transport og laver de forskellige dokumenter, der skal til, afhængigt af land."

Beth og hendes kolleger sørger for, at Novo Nordisks lægemidler kommer ud til kunderne: "Vi har hver især faste kunder, som typisk er vores datterselskaber rundt omkring i verden."

"Jeg giver besked til lageret om, hvornår varerne bliver hentet, og er i løbende kontakt med kunden."

Ud over disse opgaver er Beth med i forskellige projekter: "Vi er ved at indføre en ny version af et system, hvor der bliver sat et lille elektronisk apparat på pakken. Apparatet måler temperaturen under hele transporten. Nogle af vores produkter skal fx konstant have en temperatur på mellem fire og otte grader."

I løbet af en dag har Beth kontakt til mennesker på tværs af firmaet: "Jeg kommunikerer med vores lagre og kvalitetsafdelingen, der sørger for, at produkterne bliver godkendt til afsendelse."

"Og så har jeg meget kontakt med vores kunder, banker, ambassader og med de firmaer, der transporterer produkterne."

Beth er ved at blive oplært som superbruger i SAP, som er et planlægnings- og økonomiprogram, man bruger i hendes afdeling: "Så vil jeg kunne hjælpe kolleger med at bruge programmet," siger Beth.

Noget andet end beton

Det var en stor mundfuld at komme som ny medarbejder, bl.a. fordi der er så mange regler i medicinalbranchen.
Det var en stor mundfuld at komme som ny medarbejder, bl.a. fordi der er så mange regler i medicinalbranchen.

Beth kan også godt lide at være i en stor international virksomhed, hvor man har kontakt til hele verden: "Jeg trives godt med, at jeg har så stor en kontaktflade, både internt og eksternt".

"Inden jeg startede, skulle jeg læse flere hundrede sider med instruktioner. Mange af tingene forstår man først rigtigt, når man sidder og arbejder med det."

Det er et meget varieret job: "Der kommer hele tiden nye muligheder, nye systemer og nye måder at gøre tingene på. Så det bliver aldrig rutine."

Det betyder også noget for Beth, at produkterne gør en forskel for patienterne: "Det er jo livsnødvendig medicin, vi sender rundt i verden. Så det er noget andet end at flytte beton fra A til B."

Gerne til udlandet

Beth vil gerne være med i flere projekter, fx opstille procedurer, når et nyt produkt skal lanceres på markedet: "Det kunne også være spændende at komme ud og arbejde i et af datterselskaberne i udlandet," slutter Beth.

Siden sidst

Beth er i dag (2018) logistikkoordinator i medicinalkoncernen Novo Nordisk.

Se oversigt over flere interview.