interview med elektrikerlærling og sjakbajds
Artikel

Elektriker

Martin Mogenstrup, 23 år, har altid godt kunne lide at lege med elektronik. Derfor var der heller ikke så meget tvivl i ham om, hvad han skulle starte på, når han var færdig med niende klasse.

Han begyndte på htx, men allerede efter første år syntes han, det var alt for stillesiddende. Så han stoppede og tog fat på grunduddannelsen til elektriker. På elektrikeruddannelsen har Martin valgt specialet installationsteknik.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Evner fører til job

Martin blev udlært i NCC’s teknikafdeling og blev efter uddannelsen fastansat som elektriker. I dag er han – efter to år som svend – ikke alene formand for et elektrikersjak med 4-5 svende, han er også ansvarlig for uddannelsen af alle NCC’s ni elektrikerlærlinge.

Martin forklarer selv sin succes på denne måde: ”Bl.a. fordi man i NCC ser efter, hvad folk rummer af evner og udnytter dem.”

Lige nu går Martin på en byggeplads i Gentofte, hvor man er ved at opføre et kommunalt fritidscenter for kommunens borgere.

Tilrettelægger el-arbejdet

Martin møder klokken syv og starter dagen med en kop kaffe sammen med sit sjak. Her fordeler han også dagens opgaver mellem svendene. Selv skal han sørge for at ordne svendenes timesedler, som de får løn efter. Det kan også være han tager sig af at pakke materialer ud og lægge dem til rette, så svendene kan få fat i nøjagtig det, de skal bruge.

Martin er hurtigt blevet formand for elektrikerne.
Martin er hurtigt blevet formand for elektrikerne.

Indimellem deltager Martin i byggemøder på pladsen, eller han deltager i sikkerhedsmøder, hvor man forsøger at planlægge alle arbejdsopgaverne på byggeriet på en måde, så ingen håndværkere går i vejen for hinanden eller skaber unødig risiko for hinanden.

”Hvis elektrikerne fx skal hænge lysarmaturer op i loftet i den store sportshal, skal der være frit på gulvet til, at liften kan køre rundt. Der må samtidig ikke foregå fx gulvarbejde, så der er håndværkere, som arbejder direkte nedenunder elektrikerne.”

Den frie håndværker

Martin fremhæver især samværet med elektrikerne og de andre håndværkere på pladsen. Han kan godt lide at røre sig og lave noget med sine hænder: ”Det fede ved at være håndværker er, at man er der helt frivilligt. Bliver man utilfreds, kan man bare pakke sit grej og gå et andet sted hen.”

Den frie håndværker eksisterer stadig, mener Martin.
Den frie håndværker eksisterer stadig, mener Martin.

”Nogle gange kører det lidt skævt fx på grund af dårlig ledelse. Noget af arbejdet er blevet udført forkert, fx har man opdaget svamp inden i nogle skillevægge. Det betød, at vi skulle pille alt, hvad vi havde lavet, ned igen. Væggene blev fjernet og bygget op igen. Det er ikke sjovt at udføre det samme stykke arbejde to gange.”

”Det påvirker også vores indtjening, akkorden bliver standset, vi piller ned og bygger op igen på timeløn. Arbejdet er jo udført en gang allerede. Sådan noget kunne jeg godt undvære.”

Sålænge fysikken holder

”Jeg har det rigtig godt med at gå sammen med gutterne og lave et ordentligt stykke arbejde. Og det tror jeg nok, jeg vil blive ved med. I hvert fald så længe fysikken holder. Hvis jeg en dag vågner op i sengen og tænker: Det her gider jeg sgu ikke mere, så vil jeg finde på noget andet.”

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler