interview med partneringkonsulent i byggefirma
Artikel

Ekspert i samarbejde

Anne Cecilie Lysbo på 36 år er uddannet bygningskonstruktør. Hun er ansat i entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S i Gladsaxe.

Hendes primære arbejdsfunktion er at få samarbejdet mellem firmaet, leverandører og de ofte meget store kunder til at glide. Opstår der alligevel problemer, skal hun medvirke til, at de bliver løst. Det kræver stor empati og veludviklede samarbejdsevner.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Vejen til et vellykket projekt

Når et partneringprojekt går i gang, bliver Anne knyttet til som konsulent.
Når et partneringprojekt går i gang, bliver Anne knyttet til som konsulent.

Anne har arbejdet som konstruktør, projekteringsleder og entrepriseleder i 10 år. Desuden sad hun i tilbudsafdelingen, indtil hun for godt et halvt år siden blev partneringkonsulent.

Alt for ofte bliver en bygherres forventninger til sit byggeri ikke indfriet fuldstændigt. Derfor er det vigtigt at have fokus på samarbejdet mellem bygherre, entreprenør og leverandører. Der kan opstå mange fejl og diskussioner om, hvem der skal betale de ekstra udgifter.

Anne er ansat til at indarbejde en anden form for samarbejde på byggeprojekter. Partnering betyder, at alle parter i byggeriet er med fra starten, at de føler det samme store ansvar for at udvikle og gennemføre projektet, opnå den aftalte kvalitet til den aftalte pris og inden for den aftalte tidsplan.

"Det kræver åbenhed omkring priser, fortjenester, arbejdsmetoder, beslutninger - alt, hvad der har betydning for, om byggeriet bliver som planlagt, og om alle parter får det ud af det, de forventer.”

Hun giver råd om samarbejdet i udviklingsfasen, underviser i metoden og afholder workshops. Desuden kan projektfolkene trække på hende som konsulent i hele forløbet.

"Det er vigtigt, at alle, både bygherre, projektledere, håndværkere og andre, får et kendskab til opgaven, som giver dem en følelse af, at det er deres projekt. De skal føle et ejerskab for projektet og kende det i detaljer, inden de går i gang."

Partnering handler om, at de mennesker, der skal udføre byggeriet, lærer hinanden at kende og oplever, at de har et fælles mål og engagerer sig i alle faser af projektet. Anne kører en række workshops i løbet af byggeriet, hvor parterne får afstemt deres forventninger.

En supportfunktion

”Jeg modtager flere mails med spørgsmål om partnering, hvordan vi gør med forskellige værktøjer som fx konflikthåndtering eller incitamentspulje. Jeg er en supportfunktion, som kan tilkaldes, hvis der opstår et behov ude i projekterne. Folk kan også ringe til mig med helt konkrete spørgsmål.”

Anne indgår i virksomhedens partneringforum, der fungerer som erfaringsbank og videncenter, og hvor hun vedligeholder alle informationer.

”Jeg holder rigtig mange møder med rigtig mange - ofte nye - mennesker. Jeg lytter efter, hvor de er i forløbet, og hvor jeg kan hjælpe. Det handler meget om bløde værdier.”

”Vi vil gerne have fagentreprenørerne med fra starten, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi gør det nemmere at bygge for håndværkerne? Hvordan skal tegningerne se ud, så de er nemmere at følge?”

En nyskabelse? Ja, og det kan godt undre!
En nyskabelse? Ja, og det kan godt undre!

Anne peger på, at håndværkere ofte giver udtryk for undren over, at ingen finder andre løsninger på helt banale ting, fx en anden måde at løfte på.

Hvor efterspurgt er jeg?

”Det bedste er kontakten med alle de mennesker, fx at blive kaldt til Århus, fordi nogen har brug for det. Min succes kan måles på, hvor efterspurgt jeg er. Og jeg har rigtig travlt. Hvis de kommer igen og spørger mig, må det jo være, fordi de har kunnet bruge min hjælp.”

”Jeg har endnu ikke mødt noget rigtig negativt. Det er engagerede mennesker, ildsjæle, jeg møder. Udfordringen er hele tiden de kompromisser, man bliver nødt til at indgå for at komme videre.”

Uddannelse som coach

”Jeg vil gerne være endnu bedre til at hjælpe med at få samarbejdet til at fungere bedre ude på projekterne, og derfor vil jeg gerne videreuddanne mig inden for coaching, så jeg kan lære nogle teknikker til at spørge ind til sagen med de rigtige spørgsmål.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Efter nogle år som marketingchef i entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S blev hun i 2016 vicedirektør i Kalk- og Teglværksforeningen.

Se oversigt over flere interview.