Kompetenceudvikling af dine medarbejdere
Artikel

Dine medarbejderes muligheder for voksen- og efteruddannelse

Hvordan forbereder du dig på medarbejdernes behov for kurser og uddannelse?

Her giver vi dig en kort introduktion til de forskellige uddannelsesmuligheder, dine medarbejdere har - viden, som du kan bruge i forbindelse med MUS og medarbejderens ønske om at videreuddanne sig, eller hvis du oplever et behov for opkvalificering i virksomheden.

Fold alle afsnit ud

Dine medarbejderes muligheder

Der findes en række muligheder for at uddanne sig, mens man er ansat. Vi vil kort fortælle om disse og give et link til en oversigt over udbud på de forskellige uddannelser:

Almen voksenuddannelse, FVU og ordblindeundervisning

Inden medarbejderne starter på faglige kurser, kan det være en god idé at sikre sig, at de grundlæggende kompetencer er på plads, så udbyttet af de specifikke kurser bliver godt.

Måske har nogle medarbejdere brug for at blive bedre til at læse og skrive, forbedre deres sprogkundskaber, matematik eller andre fag? Måske har du medarbejdere, der er ordblinde og har brug for grundlæggende undervisning. Der er mulighed for at de kan få et fagligt løft gennem de forskellige almene uddannelser. Hvis du har mange medarbejdere, der skal undervises i samme fag, er der mulighed for at lave hold direkte på arbejdspladsen.

Læs mere om de almene uddannelser på Voksenuddannelse.dk

Læs mere om de almene uddannelser på ug.dk

 

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU

Arbejdsmarkedsuddannelser er korte eller længere kursusforløb for firmaets ufaglærte og faglærte medarbejdere. Her finder du bl.a. kurser inden for et bestemt fag, der giver en bestemt kompetence, som I mangler i firmaet, eller nogle generelle kompetencer inden for fx ledelse.

Læs om kurserne og søg efter bestemte kurser på UG.dk

Find aktuelle kurser på Voksenuddannelse.dk

Akademiuddannelser

Akademiuddannelse/kurser er et tilbud til faglærte medarbejdere. Har nogle af jeres håndværkere fx brug for at få viden om produktionsplanlægning, eller har jeres administrative medarbejdere brug for at vide mere om kommunikation, findes der her muligheder for at uddanne sig ved siden af arbejdet. Man kan tage et enkelt eller flere moduler, eller tage en hel akademiuddannelse. 

Læs om akademiuddannelserne på ug.dk

Læs om akademiuddannelserne på voksenuddannelse,dk

Diplom- og masteruddannelser

Diplomuddannelser er en efteruddannelsesmulighed for personer med en erhvervsakademiuddannelse eller en højere videregående uddannelse. Masteruddannelser er for personer, der har mindst en bachelorgrad eller en professionsbacheloruddannelse og som har brug for fx uddannelse inden for ledelse eller en specialistfunktion. 

Læs om diplomuddannelserne og masteruddannelserne på ug.dk

Læs om diplomuddannelserne og masteruddannelserne på voksenuddannelse.dk

 

Adgang til uddannelserne

Hver af de uddannelsestyper, vi har nævnt ovenfor, har sine egne adgangskrav, fx har akademiuddannelserne krav om, at man har en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Der kan også være krav om erhvervserfaring. 

Adgangskravene kan man finde under beskrivelsen af hver enkelt uddannelse. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis en medarbejder ikke opfylder de formelle krav til en uddannelse, men har andre kvalifikationer, fx erhvervserfaring eller kurser, kan der være mulighed for at blive optaget på uddannelsen alligevel. Det kan ske via en individuel kompetencevurdering. Her går uddannelsesstedet ind og vurderer erfaringerne og tager stilling til optagelse.