Videre som faglært

Som faglært har du adgang til kortere kurser, som du eller din arbejdsgiver kan få tilskud til.

Vil du bygge oven på dit svendebrev eller uddannelsesbevis, kan du tage uddannelse på akademiniveau, mens du er i job.

Men med en erhvervsuddannelse som baggrund kan du også overveje at læse videre på fuld tid.

Voksne i forskellige aldre på kursus
Voksne i forskellige aldre på kursus

Du kan uddanne dig, mens du er i arbejde. Få overblik over mulighederne.

Din erhvervsuddannelse giver adgang til at søge videre uddannelse på fuld tid.

Realkompetencer
Realkompetencer

Få en vurdering af dine kompetencer, og byg videre på det, du kan.

Arbejdsmarkedsuddannelser.

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning, FVU.

ordblindeundervisning for voksne
ordblindeundervisning for voksne

Ordblindeundervisning for voksne.

almen voksenuddannelse, avu
almen voksenuddannelse, avu

Tysk, engelsk, dansk og andre fag fra 9. og 10. klasse.

Hvis du vil tage enkeltfag eller en hel gymnasial uddannelse.

Akademiuddannelser - studiestruktur
Akademiuddannelser - studiestruktur

Byg ovenpå med en akademiuddannelse.