Foto af udenlandsk eksamensbevis
Artikel

Vurdering af udenlandske kvalifikationer

Alle, der har afsluttet en uddannelse i udlandet, kan søge om en vurdering af, hvad deres udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.

For personer med erhvervserfaring kan det desuden være relevant med en vurdering af realkompetencer.

Flygtninge og andre, der ikke har mulighed for at dokumentere deres uddannelsesbaggrund og praktiske erfaring, kan søge om en såkaldt vejledende udtalelse.

Fold alle afsnit ud

Vurdering af udenlandsk uddannelse

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan man få en vurdering af, hvad ens udenlandske uddannelse svarer til i Danmark. Styrelsen vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

En vurdering kan være relevant, hvis man vil bruge sin udenlandske uddannelse til at:

  • søge arbejde
  • søge optagelse på en uddannelse
  • blive optaget i en a-kasse
  • blive lønindplaceret, fx i forbindelse med ansættelse

Læs mere i styrelsens Guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Turbovurdering for virksomheder

Virksomheder, der skal bedømme en ansøgers uddannelsesbaggrund, kan få hurtig hjælp hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

En turbovurdering af udenlandske uddannelsespapirer kan typisk være aktuel, når virksomheden har udvalgt de relevante ansøgere til en stilling. Vurderingen kan også benyttes ved lønindplacering af en ny medarbejder.

Vurderingen tager normalt højst 5 arbejdsdage.

Læs om Turbovurdering for virksomheder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hotline for uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner, der skal vurdere udenlandske eksamensdokumenter, kan få hurtig hjælp hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Det kan fx være relevant, hvis uddannelsesstedet skal afgøre, om en udenlandsk eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Styrelsens hotline kan bistå med at vurdere en udenlandsk eksamens niveau og rådgive om omregning af karakterer, om sammenligning af fagniveauer eller om bedømmelse af dokumenters ægthed.

Læs om Hotline for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Se en samlet oversigt over styrelsens tilbud til uddannelsesinstitutioner.

Hotline for kommuner og asylcentre

Kommuner og asylcentre kan også henvende sig til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Styrelsens hotline kan bistå med at forstå de udenlandske uddannelser, som flygtninge, familiesammenførte og andre borgere kommer til Danmark med.

Læs om Hotline for kommuner og asylcentre på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Se en samlet oversigt over styrelsens tilbud til vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.

Opslagsværker

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside er der adgang til en række opslagsværker om udenlandske uddannelser og uddannelsessystemer:

  • Eksamenshåndbogen – med beskrivelser og vurderinger af udenlandske gymnasiale eksaminer mv.
  • Landehåndbogen – med information om udenlandske uddannelsessystemer og uddannelser
  • Vurderingsdatabasen – med mulighed for at slå op i individuelle vurderinger

Vurdering af realkompetencer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurdering tager stilling til ansøgerens formelle kvalifikationer, men ikke til personens kompetencer i øvrigt.

Hvis ansøgeren har erhvervserfaring, kan en vurdering af realkompetencer supplere vurderingen af den udenlandske uddannelse.

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Vurdering og anerkendelse af realkompetencer sker på en uddannelsesinstitution.

Læs om, hvordan man får vurderet sine realkompetencer.

Hvis eksamenspapirerne mangler

Flygtninge og andre, som ikke kan dokumentere deres uddannelseskvalifikationer, er i en særlig situation. For dem er det særlig relevant med en realkompetencevurdering.

Personer, der med god grund ikke kan fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for den uddannelse, de har med sig fra deres hjemland, kan ansøge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en vejledende udtalelse.

En vejledende udtalelse beskriver ansøgerens uddannelsesbaggrund og fortæller, hvordan styrelsen normalt vurderer en lignende uddannelse, når den er tilstrækkeligt dokumenteret.

Læs om Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Få mere at vide

Om Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Information in English

You may have your diploma, degree or certificate assessed and recognised in various ways.

Read about assessments of foreign qualifications in the Danish Agency for Higher Education and Science’s Guide to diploma recognition.

Relaterede artikler