Lønoplysninger på UG
Artikel

Elevløn

På en erhvervsuddannelse får du normalt løn under hele uddannelsen - både mens du er i praktik, og mens du er på skole. Uddannelsen er gratis.

For at få løn på grundforløbet skal du dog have en uddannelsesaftale. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

På hovedforløbet får du løn, hvis du har en læreplads hos en virksomhed, og skolepraktikydelse hvis du er i skolepraktik.

SU

Hvis du er fyldt 18 år og begynder på et grundforløb på en erhvervsuddannelse uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du søge om SU, mens du går på skolen.

Elevløn

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du løn fra den dag, du begynder uddannelsen, hvadenten du begynder med grundforløbet på skole, eller du begynder i praktik.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Skolepraktikydelse

På nogle uddannelser kan du komme i skolepraktik, hvis det er helt umuligt for dig at finde et praktiksted i en virksomhed. Så får du skolepraktikydelse, men den er klart mindre end elevlønnen. Er du under 18 år får du 3.263 kr. om måneden, og er du over 18 år 7.804 kr. om måneden.

Skat

Din indtægt kan have betydning for, om du skal betale skat. Læs mere på SKATs særlige hjemmeside for unge.