gymnasiale uddannelser
Artikel

Spansk på de gymnasiale uddannelser

I spansk lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk.

I faget spansk lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for skønlitteratur, sagprosa og erhvervsrelaterede tekster.

Til den sproglige træning hører at formulere dig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner. Du vil i den sammenhæng lære om det spanske sprogs grammatik, fonetik (sprogets lyde) og pragmatik (sprogets brug), lige som du vil opnå et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning
  • Moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
  • Historiske og kulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
  • Centrale samfundsmæssige forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
  • Aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

Forskel på B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med tekster af en højere sværhedsgrad end på B-niveau. Du har også flere undervisningstimer på A-niveauet end på B-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du får træning i at lytte, samtale, læse og skrive på spansk gennem bl.a. sproglige og kommunikative øvelser og elevoplæg. En stor del af undervisningen foregår på spansk.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Spansk på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har spansk.

Du kan også tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx spansk A er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med spansk
Faget spansk findes på A-niveau på hhx og stx. Derudover kan du få spansk på B-niveau som fælles valgfag:

Hhx: Spansk A

Stx: Spansk A

Fælles valgfag: Spansk B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, hvorvidt du har haft spansk A på fx stx eller hhx.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
På en række erhvervsuddannelser med eux skal du have et andet fremmedsprog på C-niveau. Fx spansk. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.