gymnasiale uddannelser
Artikel

Latin på de gymnasiale uddannelser

I latin lærer du at arbejde med latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse.

Du lærer også at analysere og fortolke de latinske tekster ud fra deres historiske sammenhæng og forholde dig til de værdier og begreber, som kommer til udtryk. I undervisningen vil du stifte bekendtskab med latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 efter Kristus. Det gælder både poesi og prosa.

I sammenhæng med et centralt latinsk ordforråd og viden om latinsk grammatik vil du få indblik i det latinske sprogs bidrag til de moderne videnskabssprog og til låneord og fremmedord i øvrigt.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Latinske filosofiske, retoriske, historiske, politiske og poetiske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr.
  • Oversatte latinske tekster fra perioden før ca. 150 e.Kr.
  • Væsentlige sider af romersk litteratur, historie, samfund og kulturhistorie
  • Den græsk-romerske kulturs betydning i eftertiden
  • Centralt latinsk ordforråd
  • Regler for orddannelse på latin og på dansk

Forskel på C-, B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både C-, B- og A-niveau. På alle niveauer arbejder du med forskellige former for tekster. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge de færdigheder, du opnår. Fx forventes der på A-niveau, at du arbejder på et mere nuanceret niveau end på C- og B-niveau, hvor du arbejder på et mere grundlæggende niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen varierer og indeholder både skriftligt arbejde og projektarbejde. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Latin på A-niveau er et specifikt adgangskrav på nogle videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har latin.

Du kan også tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med latin
Du kan få latin på A-og B-niveau på stx og på C-niveau som fælles valgfag. Læs mere:

Stx: Latin A, Latin B

Fælles valgfag: Latin C

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.