gymnasiale uddannelser
Artikel

Japansk på de gymnasiale uddannelser

I japansk lærer du at tale og forstå standardjapansk igennem undervisning i udtale, intonation og skriftsystemer.

I undervisningen gennemgår I forskellige typer af enkle tekster. Du lærer også at læse og forstå enklere moderne tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære, og du får et ordforråd, som sætter dig i stand til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og studerede emner.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du indsigt i centrale aspekter af japansk kultur og samfundsforhold.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Udtale, intonation og oplæsning
  • Lyd- og billedmedier som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdigheder
  • De japanske skriftsystemer, herunder ca. 500 kanji
  • De centrale dele af japansk grammatik

Forskel på B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for tekster, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med tekster af en højere sværhedsgrad end på B-niveau. Du har også flere undervisningstimer på A-niveauet end på B-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen er i begyndelsen overvejende lærerstyret, men bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Du arbejder mundtligt med fx styrede dialoger, friere samtale, oplæsning og oversættelse. Skriftligt arbejder du både med håndskrift og computer, og du afleverer mindre skriveøvelser.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Japansk på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har japansk.

Du kan også tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med japansk
Du kan få japansk på A-og B-niveau som fælles valgfag. Læs mere:

Japansk A

Japansk B

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Du skal være opmærksom på, at der kan være bindinger til nogle af dine valg, og du kan fx aldrig vælge et fag på et lavere niveau, end det uddannelsen indeholder.