gymnasiale uddannelser
Artikel

International økonomi på de gymnasiale uddannelser

I international økonomi får du kendskab til teoretiske begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den nuværende økonomiske udvikling.

Med en grundlæggende viden om økonomisk teori og metode lærer du at analysere samfundsøkonomiske sammenhænge og redegøre for nationale og globale problemstillinger.

Du får undervisning i emner som bl.a. international handel og handelsteorier og det økonomiske samarbejde i EU. Du får også viden om økonomisk vækst, velfærdsamfundet, erhvervsstruktur og levevilkår. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Økonomisk teori og metode
  • De økonomiske delsektorer og samspillet mellem disse
  • Økonomiske balanceproblemer og centrale økonomiske politikker
  • Nationalregnskabsbegreber og makroøkonomiske nøgletal
  • Handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling
  • Det økonomiske samarbejde i EU
  • Økonomisk vækst, velfærdsamfundet, erhvervsstruktur og levevilkår


Forskel på B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på B-niveau, som du gør på A-niveau. På B-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på A-niveau går mere i dybden med emnerne. A-niveau indebærer mere skriftligt arbejde og en del flere undervisningstimer.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppeundervisning og klasseundervisning.

Eksamen
B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget kan indgå som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
International økonomi på B-niveau er et specifikt adgangskrav på en række videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har international økonomi B.

Du kan tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med international økonomi
International økonomi findes på B- og A-niveau, og det er et obligatorisk fag på B-niveau på hhx-uddannelsen:

Hhx:

International økonomi A

International økonomi B

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men det kan være muligt for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.