gymnasiale uddannelser
Artikel

Græsk på de gymnasiale uddannelser

I græsk opnår du færdigheder i at læse og oversætte græske tekster. Du får også et solidt kendskab til græsk grammatik og semantik.

Du får undervisning i græsk litteratur, filosofi og kunst og får forståelse for den græske oldtid som historisk helhed og som basis for den europæiske kulturtradition.

I faget græsk på A-niveau lærer du om det græske sprog og dets grammatiske opbygning og at læse og oversætte græske originaltekster. Det gælder hovedsageligt tekster i perioden fra Homer til og med Aristoteles, hvor vægten lægges på klassisk tid med bl.a. Homer og Platon.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Græske originaltekster, eventuelt suppleret med lettere bearbejdede græske tekster fra klassisk og hellenistisk tid
  • Græsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det
  • Grundlæggende græsk ordforråd
  • Græske ord og begreber i de moderne europæiske sprog
  • Hovedlinjer i græsk historie og kultur i klassisk tid

Forskel på C- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både C- og A-niveau. På begge niveauer læser du forskellige former for tekster, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på C-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med tekster af en højere sværhedsgrad end på B-niveau. Du har også en del flere undervisningstimer på A-niveauet end på C-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder både temaundervisning organiseret som projektarbejde, sproglig indlæring, skriftlige opgaver og gennemgang af kulturelt stof.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Græsk på A-niveau er et specifikt adgangskrav på nogle videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har græsk.

Du kan også tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med græsk
Du kan få arabisk på A på stx og C-niveau som fælles valgfag:

Stx: Græsk A

Fælles valgfag: Græsk C

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.