gymnasiale uddannelser
Artikel

Fysik på de gymnasiale uddannelser

Kvantefysik, elektriske kredsløb, energi, bølger og mekanik er et par af de emner, du kommer til at beskæftige dig med, når du har fysik i gymnasiet.

Overordnet lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Elektriske kredsløb
  • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger
  • Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet m.m.
  • Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love m.m.

Forskel på C-, B- og A-niveau
På C-niveau arbejder du med faget på et overordnet plan og bliver introduceret for de mest grundlæggende elementer og emner i fysikkens verden. Du lærer at udføre enkle eksperimenter. Med fysik på B-niveau kommer du mere i dybden med faget, og du vil også blive præsenteret for nye emner i forhold til C-niveau. Samtidig bliver eksperimenterne sværere. På A-niveau hæves niveauet yderligere, og der støder også flere emner til. Samtidig forventes det, at du arbejder mere selvstændigt og fortroligt med dine undersøgelser og observationer.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du arbejder skriftligt med faget i form af bl.a. afrapportering og skriftlige oplæg, mens du også kommer til at stå for korte mundtlige præsentationer og oplæg. Det eksperimentelle arbejde udgør ca. 20 procent af uddannelsestiden.

Eksamen
C-niveau: Mundtlig prøve

B-niveau: Mundtlig og skriftlig prøve

A-niveau: Mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
Fysik på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser – primært inden for det naturvidenskabelige område. Det betyder, at der er flere videregående uddannelser, hvor du skal have fysik på enten C-, B- eller A-niveau for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har fysik.

Du kan altid tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for Gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med fysik
Fysik findes på A-, B- og C-niveau. På stx skal du som minimum have det på C-niveau. På htx kan du få det på A- og B-niveau og skal som minimum have det på B-niveau. Læs om de tre niveauer her:

Htx: Fysik A, Fysik B

Stx: Fysik A, Fysik B, Fysik C

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, hvorvidt du har haft fysik B på fx stx eller htx.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Fysik er desuden obligatorisk på en eller flere eux-udddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.