Person på udlandsophold
Artikel

Studie i udlandet

Du kan både tage en hel uddannelse i udlandet eller supplere din danske uddannelse med et ophold i udlandet.

Uddannelse eller studieophold i udlandet kan give dig mulighed for at tage en faglig specialisering, som ikke findes i Danmark, og det kan være første skridt på vejen til et job i udlandet på et senere tidspunkt. 

Et udlandsophold kræver forberedelse, og du skal som regel begynde at planlægge dit ophold i op til et år, inden du vil af sted.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

En hel uddannelse i udlandet

Du kan vælge at tage en hel uddannelse i udlandet.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om udlandsophold, Grib Verden, kan du finde:

Inspiration og viden om mulighederne for at læse i udlandet (gribverden.dk) 

På Nordisk Råds hjemmeside kan du finde:

Inspiration og viden om mulighederne for at læse i de nordiske lande (norden.org)

Du skal selv arrangere dit ophold

Når du vælger at tage en hel uddannelse i udlandet, skal du selv sørge for kontakten til uddannelsesstedet.

Du skal selv undersøge adgangskravene, hvad uddannelsen koster, og hvordan du søger. Du står også selv for at finde bolig mm.

I de fleste lande uden for Norden vil du skulle betale for at studere. Du kan søge om at få uddannelsen godkendt til SU, så du kan tage din SU med. På kandidatuddannelser kan du også søge om hjælp til at betale studieafgiften.

Læs mere i afsnittene herunder.

Et studieophold i udlandet

Går du på en videregående uddannelse, har du mulighed for at supplere din danske uddannelse med et ophold på et uddannelsessted i andet land.

Du kan fx læse i udlandet, hvis dit uddannelsessted har en udvekslingsaftale med en tilsvarende uddannelsessted i et andet land.

Tager du på udveksling via et udvekslingsprogram, får du økonomisk støtte til dit ophold, og du skal ikke betale for at studere.

Tager du på udveksling uden at være en del af et udvekslingsprogram, har du mulighed for at søge om udlandsstipendium.

Læs mere om støttemuligheder i afsnittet økonomi.

En del af din uddannelse

Hvis opholdet er en del af et etableret udvekslingsprogram, skal fagene kunne indgå i din danske uddannelse. Det betyder også, at din uddannelse ikke vil blive forlænget.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om udlandsophold, Grib Verden, kan du finde:

Information og praktiske oplysninger om udveksling på videregående uddannelser (gribverden.dk)

Her kan du også læse mere om Erasmus+, der er et EU program, som støtter uddannelses- og praktikophold i EU og en række andre lande:

Læs om Erasmus+ (gribverden.dk)

Ansøgning

Hvordan du søger afhænger af uddannelsesstedet, og af om du tager af sted som udvekslingsstuderende eller på egen hånd.

Mange steder er der, ligesom i Danmark, elektroniske ansøgningsportaler, mens du andre steder skal søge direkte hos det enkelte uddannelsessted.

Uanset hvordan du vælger at tage af sted, bør du i god tid indsamle engelske versioner af dine eksamenspapirer. 

Læs mere om oversættelse af eksamenspapirer til engelsk (uvm.dk)

Ofte vil det også være nødvendigt at medsende dokumentation for sprogkundskaber samt anbefalinger fx fra dine undervisere.

I mange tilfælde er der kun er én årlig ansøgningsfrist, som kan ligge tidligt på året.

Du kan få mere information om bl.a. ansøgningsprocedurer på dit uddannelsessted eller på det udenlandske uddannelsessted.

Forhåndsgodkendelse

Ønsker du fx merit for dit studieophold, er det vigtigt, at du husker at få en forhåndsgodkendelse af de fag, du har valgt. Forhåndsgodkendelsen skal du søge om på dit danske uddannelsessted.

Merit

Dine eksamens- og kursusbeviser er vigtige for at få merit. Sammen med din forhåndsgodkendelse er de din garanti for, at du kan få opholdet godkendt som en del af dit studie.

Tager du en hel uddannelse, er det vigtigt, at du ud over dit eksamensbevis også sørger for at have information om studiet og dets indhold med dig.

Det kan du få brug for ved fx jobsøgning, eller hvis du ønsker at læse videre i Danmark på grundlag af din udenlandske uddannelse.

Sprog

Det kan være, at du har brug for at følge et sprogkursus, inden du tager af sted, eller at få dokumentation for dine sprogkundskaber. Der findes flere internationalt anerkendte sprogtest.

Du kan blive klogere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om udlandsophold, Grib Verden:

Læs mere om de mest brugte sprogtest (gribverden.dk)

Økonomi

Du kan læse mere om dine muligheder for SU i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside om udlandsophold, Grib Verden:

SU i udlandet (gribverden.dk)

Du kan også læse mere om dine muligheder for SU og et SU-stipendie på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside om SU:

Se, hvad du kan søge om at få med i støtte til uddannelse i udlandet (su.dk)

 

Når du flytter til udlandet

Du skal også forberede de praktiske forhold som ansøgning om visum og opholdstilladelse, forsikring, sygesikring og bolig.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om udlandsophold, Grib Verden, kan du læse mere om bl.a.:

Visum, opholds- og rejsetilladelser (gribverden.dk)

På borger.dk kan du få et overblik over alt det, der er vigtigt at vide, inden du som dansk statsborger flytter til udlandet:

Guide: Når du flytter til udlandet (borger.dk)

Læs mere

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du en oversigt over:

Europæiske, nordiske og nationale programmer, der styrker internationalt samarbejde (ufm.dk) 

Nordic Study Abroad Community er en non-profit organisation, hvis formål er at hjælpe studerende, der gerne vil læse i udlandet. Læs mere på:

Nordic Study Abroad Communitys hjemmeside (nordic-sac.org)

Danish Students Abroad informerer karrieremuligheder og rådgiver om det at studere i udlandet. Læs mere på:

Danish Students Abroads hjemmeside (dsabroad.dk)