Pige der spejder mod solen
Artikel

Standby til optagelse på videregående uddannelse

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Standby kan benyttes, hvis du har en eksamenskvotient, der ligger lige i nærheden af den forventede kvotient på en given uddannelse på ansøgningstidspunktet.

Fold alle afsnit ud

Et valg med konsekvenser

På de fleste adgangsbegrænsede uddannelser er der afsat et lille antal pladser til standby. I de tilfælde, hvor optagne ansøgere siger "nej tak" eller af anden grund ikke starter på uddannelsen, tilbydes studiepladserne til de ansøgere, som har søgt og fået en standby-plads. Tildelingen af studiepladser sker i prioriteret rækkefølge, så der er ingen garanti for, at alle standby-pladser bliver til studiepladser det samme år.

Hvis du får en standby-plads, får du ikke samtidig tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. Det gælder, hvad enten det er samme uddannelse på forskellige uddannelsesinstitutioner eller forskellige uddannelser på samme institution. Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang med en lavere prioriteret uddannelse eller uddannelsesinstitution i det kommende studieår.

De fleste uddannelsesinstitutioner tildeler standby-pladser efter samme principper som ved kvote 1-ansøgning. Derfor vil der være en standby-kvotient. Uddannelser, som kun har kvote 2-pladser, kan godt tildele standby-pladser efter kvote 2-principper.

Du skal markere i din ansøgning, om du er interesseret i at søge en standby-plads. Men du kan ikke kun søge standby. Det betyder, at hvis dit gennemsnit er højt nok til optagelse, kan du ikke sige, at du hellere vil have en standby-plads med optagelse året efter.

Uanset hvilken prioritet uddannelsen har, kan du angive, at du ønsker en standby-plads. Du kan godt ønske standby i mere end én uddannelse. Det prioriteringsnummer, du giver en uddannelse, gælder både for selve optagelsesønsket og for standby-ønsket. Prioriteringen af dine uddannelsesønsker har altså en betydning.

Uanset om du søger inden kvote 2-fristen eller efter, kan du søge om en standby-plads.

Tilsagn om optagelse

Hvis du bliver optaget på standby, får du besked 26. juli fra det pågældende uddannelsessted. Her vil det fremgå, hvordan standby-ordningen praktiseres, herunder hvad der er standby-perioden. I denne periode skal du kunne springe til, hvis der bliver en ledig studieplads på uddannelsen.

Hvis du i standby-perioden siger nej til en studieplads, mister du pladsen og er dermed ude af standby-systemet og optagelsessystemet generelt. Du vil altså stadig ikke komme i betragtning på dine lavere prioriteter.

Får du omvendt ikke tilbudt en studieplads i standby-perioden, giver standby-pladsen ret til at blive optaget næste år, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter standby-perioden. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at ryge ud af standby-systemet. Du beholder altså din ret til en studieplads næste år.

Du skal søge igen året efter

Hvis du har fået tilbudt en optagelsesplads til næste år, dvs. fået et tilsagn om optagelse, skal du året efter søge om optagelse på uddannelsen på helt almindelig vis. Du skal blot markere i ansøgningen, at du har et tilsagn om optagelse og uploade dit tilsagnsbrev.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde de adgangskrav, der gælder det år, du søger. Får du i 2019 tilsagn om optagelse i 2020, skal du opfylde de adgangskrav, der gælder for 2020.

Du er ikke bundet af tilsagnet. Du kan søge andre uddannelser og prioritere dem højere end den uddannelse, du har tilsagn til. Du kan også vælge helt at undlade at benytte tilsagnet.

Du kan dog ikke vente med at bruge tilsagnet. Det gælder kun ved optagelsen året efter, at du fik standby-pladsen.

Film om standby

Brug et minuts tid og få styr på standby.

Liveoplæg: Få styr på din ansøgning i kvote2

Deltag i liveoplæg og bliv klar til at søge i kvote 2.

Hver mandag aften frem til den 24. februar.

Læs mere og tilmeld dig.