Pige der spejder mod solen
Artikel

Standby til optagelse på videregående uddannelse

Standby er en form for venteliste. Du kan søge en standby-plads, samtidig med at du søger en almindelig studieplads. Resultatet kan blive en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du kan søge om en standby-plads, hvis du er usikker på, om dit karaktergennemsnit eller dine kvalifikationer er gode nok til at komme i betragtning til en almindelig studieplads. Standby-pladserne tilbydes til ansøgere, der er tæt på at være kvalificeret til en almindelig studieplads.

På mange uddannelser er der afsat et lille antal pladser til standby. I de tilfælde, hvor en optaget ansøger af en eller anden grund ikke starter på uddannelsen, tilbydes studiepladsen til de ansøgere, som har søgt og fået en standby-plads. Tildelingen af studiepladser sker i prioriteret rækkefølge, så der er ingen garanti for, at alle standby-pladser bliver til studiepladser det samme år.

Hvis du får en standby-plads, men ikke kommer ind fra ventelisten samme år, får du et tilsagn. Tilsagnet betyder, at du er garanteret en plads på uddannelsen året efter.

Der er både fordele og ulemper ved at ansøge om standby, så du skal være opmærksom på reglerne.

Kandidatreglen og standby

Vær opmærksom på, at hvis du har en kandidatuddannelse og dermed er berørt af kandidatreglen, kan du ikke søge en standby-plads.

Fold alle afsnit ud

Et valg med konsekvenser

Før du beslutter dig for at søge standby, er det vigtigt, at du kender reglerne for og konsekvenserne af at vælge standby.

Allerførst skal du overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en højtprioriteret uddannelse, eller om du hellere vil i gang med en lavere prioriteret uddannelse eller uddannelsesinstitution i det kommende studieår.

Hvis du er villig til evt. at vente et år med at starte på en uddannelse, skal du markere i din ansøgning, at du er interesseret i at søge en standby-plads. Det er ikke muligt alene at søge standby. Hvis dit karaktergennemsnit er højt nok til optagelse, kan du heller ikke sige, at du hellere vil have en standby-plads med optagelse året efter.

Du kan ønske standby i mere end én uddannelse.

Enten standby-plads eller studieplads

Hvis du får en standby-plads, får du ikke samtidig tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. Det gælder, hvad enten det er samme uddannelse på forskellige uddannelsesinstitutioner eller forskellige uddannelser på samme institution.

Optagelse på standby-plads

Hvis du bliver optaget på en standby-plads, får du besked 26. juli fra det pågældende uddannelsessted. Her vil vil du kunne se, hvordan du skal forholde dig. Det vil også fremgå, hvor længe standby-perioden er. Det er i denne periode, at du skal kunne springe til, hvis der bliver en ledig studieplads på uddannelsen.

I standby-perioden

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads i standby-perioden, giver standby-pladsen dig ret til at blive optaget næste år, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene i ansøgningsåret.

Hvis du i standby-perioden siger nej til en studieplads, mister du pladsen og er dermed ude af standby-systemet og optagelsessystemet generelt. Du vil altså ikke komme i betragtning på dine lavere prioriteter.

Efter standby-perioden

Der kan ske det, at du får tilbudt en studieplads efter standby-perioden. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at ryge ud af standby-systemet. Du beholder altså din ret til en studieplads næste år.

Principper for tildeling af standby-pladser

De fleste uddannelsesinstitutioner tildeler standby-pladser efter samme principper som ved kvote 1-ansøgning, altså efter ansøgernes karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen. Der vil således også være en standby-kvotient.

Du skal søge igen året efter

Hvis du har fået tilbudt en optagelsesplads til næste år, dvs. fået et tilsagn om optagelse, skal du året efter søge om optagelse på uddannelsen på helt almindelig vis. Du skal blot markere i ansøgningen, at du har et tilsagn om optagelse og uploade dit tilsagnsbrev.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde de adgangskrav, der gælder det år, du søger. Får du i 2020 tilsagn om optagelse i 2021, skal du opfylde de adgangskrav, der gælder for 2021.

Du er ikke bundet af tilsagnet. Du kan søge andre uddannelser og prioritere dem højere end den uddannelse, du har tilsagn til. Du kan også vælge helt at undlade at benytte tilsagnet.

Du kan dog ikke vente med at bruge tilsagnet. Det gælder kun ved optagelsen året efter, at du fik standby-pladsen.

Film om standby

Brug et minuts tid og få styr på standby.