Artikel

Adgangskortet

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale uddannelse eller din erhvervsuddannelse giver adgang til.

Læs mere om værktøjet her i artiklen eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

Se en video

Fold alle afsnit ud

Hvad bruges Adgangskortet til?

Du kan bruge Adgangskortet, når du vil undersøge hvilke videregående uddannelser, du har adgang til efter din ungdomsuddannelse.

Du kan tjekke en ungdomsuddannelse, som du er i gang med eller evt. færdig med, men du kan også tjekke ungdomsuddannelser, som du overvejer at starte på.

For at få adgang til en videregående uddannelse skal du opfylde de specifikke adgangskrav, som er krav om bestemte fag og niveauer, du skal have opnået.

Dine valg af retning eller fag på ungdomsuddannelsen kan påvirke dine muligheder bagefter, og du kan bruge Adgangskortet til at tjekke hvordan.

Ungdomsuddannelserne omfatter de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) samt alle erhvervsuddannelserne, herunder dem med eux.

De videregående uddannelser i Adgangskortet omfatter erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, universiteternes bacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser samt visse uddannelser inden for politi og forsvar.

Sådan bruger du Adgangskortet

Valg af gymnasial uddannelse og fag

Du starter med at vælge en ungdomsuddannelse i værktøjet. Vælger du erhvervsuddannelse eller eux, skal du også finde din ønskede erhvervsuddannelse i værktøjet samt det hovedforløb (speciale/trin), som du vil tjekke. Vælger du en 3–årig gymnasial uddannelse, kan du udvælge en studieretning.

Nu kan du se din valgte ungdomsuddannelses obligatoriske fag og niveauer.

Samtidigt kan du se resultatet for hvor mange videregående uddannelser, du har mulighed for at søge ind på, og hvordan de fordeler sig i interesseområder.

Du kan skifte til en anden ungdomsuddannelse eller gymnasial studieretning og se, hvordan dit valg påvirker adgangen til videregående uddannelser.

Du kan også til- og fravælge fag og niveauer på ungdomsuddannelsen. For hver ændring du foretager, opdateres antallet af videregående uddannelser, du har adgang til. Ændrer du for eksempel faget matematik B til matematik A, vil du straks kunne se på listen, at du får adgang til flere videregående uddannelser. Og omvendt, hvis du fx ændrer fra niveau A til B.

Se dine muligheder for videregående uddannelse

Når du har markeret din ungdomsuddannelse, kan du se videregående uddannelser inden for forskellige interesseområder. Vælger du fx naturvidenskab og miljø, får du en liste med alle uddannelserne inden for dette område. På listen kan du straks se hvilke af uddannelserne, du opfylder adgangskravene til. Du kan også se hvilken type uddannelse, de enkelte uddannelser hører til.

Under hver uddannelse ser du de specifikke adgangskrav, der gælder på alle de uddannelsessteder, hvor du kan tage uddannelsen.

Vil du kun se de videregående uddannelser, som du har adgang til, kan du åbne en samlet liste. Her kan du også vælge listen med uddannelser, som du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til. Måske mangler du flere fag for at opfylde adgangskravene. Det kan også være, at du mangler enkelte fag og niveauer, som du har mulighed for at supplere, så det kan være værd at tjekke.

Lokale adgangskrav

Du skal være opmærksom på, at de enkelte uddannelsessteder – ud over de fælles specifikke adgangskrav – kan have yderligere adgangskrav. Det kan typisk være krav om et særligt minimumskaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen eller i visse fag.

Bemærk: Lokale adgangskrav ikke er med i Adgangskortet. Du kan se de lokale adgangskrav i uddannelsesartiklen på UddannelsesGuiden.

Uddannelser med propædeutik

Propædeutik er intensiv, forberedende sprogundervisning på begynderniveau, der tages sideløbende med en bacheloruddannelse. Nogle bacheloruddannelser giver mulighed for, at du kan opfylde et sprogkrav ved at tage det propædeutiske forløb. Muligheden er markeret i Adgangskortet med en stjerne i uddannelsens adgangskrav.

Den samlede studietid for bacheloruddannelsen forlænges med det halve eller hele år, som det propædeutiske forløb er normeret til.