farvede cirkler malet med akvarel
Videnscenter artikel

Eksistentielle øvelser

Kan man anvende eksistentiel vejledning i samtaler med ledige a-kassemedlemmer? Både i den individuelle karrierevejledning og i kollektive rum? Online? Ja til det hele. Det siger karrierevejlederne i FTFa, Sabine Bjørg Jensen og Louise Vilhelmsen. Når medlemmerne bliver bevidste om sine værdier, får de byggestenene til en meningsfuld forandringsproces.

Af: Henriette Pagh Mathiasen, december 2023

"Jeg tænkte 'Wow! Det er et andet sted i hjernen, vi er.' Det var befriende". Sådan siger Sabine Bjørg Jensen om sin første erfaring med eksistentiel vejledning. Hun er job- og karrierevejleder i a-kassen FTFa, og har sammen med vejlederkollega Louise Vilhelmsen sagt ja til at fortælle, hvordan de bruger eksistentiel tilgang i vejledningen. 

Meningsfuld forandringsproces 

For medlemmerne af FTFa er det typisk valg af job og karrierevej, der fylder. "Man kan godt lave en liste med for og imod. Der er mange måder at gå til det på", siger Sabine. "Men med eksistentiel vejledning har jeg en oplevelse af, at det kan give en meningsfuld forandringsproces". Hun fortsætter: 

"Og ordet meningsfuldt... Det kan nogle gange være rart at møde 'meningsfuldt' i stedet for: 'Hvad brænder du for?' Eller 'hvad er din store passion?' eller 'hvilket projekt vil du stå for?'". 

En vej ind i meningsfuldhed kan være en samtale om de værdier, der er vigtige for den enkelte. "Vi er helt inde i kernen af, hvem man er," siger hun.  

De to karrierevejledere peger på, at meningsfuldhed og værdier ligger grund for et menneskes motivation i forhold til karrierevalg og studievalg. Når vi har fat i, hvad der motiverer os, så har vi nøglen til at træffe et godt valg.

Eksistentielle øvelser 

I stedet for at bede folk om at lave en liste med vigtige værdier, så sætter de tankerne i gang via kreative øvelser fra Inger-Lise Petersens bog Eksistentiel vejledning

De er inspireret af øvelsen 'Værdifuld person' fra Petersens bog. De kalder øvelsen 'helte og heltinder'. Her skal deltagerne finde tre personer, som de beundrer (det kan være alt fra din mor til en historisk person til en romanfigur). Derefter oplister deltagerne værdier, som kendetegner deres helte og heltinder. 

"Hvad er det, man ser hos andre, som man kan spejle ind i sig selv? Det bliver en anden samtale," siger Louise. Sabine supplerer: 

"Når vi vælger en kreativ metode, hvor du taler om nogle helte eller værdifulde personer, så taler du ikke direkte om dig selv. Du får lov til at komme ud af din egen position som centrum for det hele. Og så taler du i virkeligheden indirekte rigtig meget om dig selv og dine værdier, men det føles ikke så tæt på. Det kan for nogle mennesker - alt efter hvem man er som person - være rigtig rart at få den en lille afstand der". 

Hun præsenterer ofte sin egen heltinde, Karen Blixen, når hun laver øvelsen.

"Hun står for nogle værdier, jeg kan identificere mig med. Som eksempel er nogle af de værdier, jeg sætter højt hos Karen Blixen og dermed også i mit eget arbejds- og privatliv: mod, storytelling, kunstnerisk udfoldelse, store oplevelser i udlandet, omfavnelse af det svære i livet – og meget mere." 

Kollektiv vejledning 

FTFa bruger øvelsen i onlineforløbet ’Klar til job’. Forløbet er målrettet ledige nyuddannede, og består af tre webinarer samt opgaver over temaerne kompetenceafklaring, planlægning og motivation. Til webinarerne er der sommetider 40 deltagere på samtidig. Øvelsen Helte og heltinder er en fast del af programmet.

Deltagerne bliver præsenteret for øvelsen og får cirka 10 minutter til at tænke over den individuelt. Derefter bliver de sendt ud i grupper med tre til fem deltagere i hvert rum. Her taler de med hinanden om det i et kvarters tid, og derefter er der fælles opsamling i plenum. 

"Nogle gange, så tænker man 'yes! Det er bare virkelig, virkelig fedt'. Her kunne man mærke, at det vakte genklang".  

Men det er ikke hver gang, det føles som en bragende succes: "Sommetider har de her forløb drillet os", fortsætter Louise. Så er der ikke den samme energi i øvelsen. Hun overvejer både sin egen rolle og deltagernes rolle: "Nogle gange tror jeg egentlig, at det handler om brugen af sproget. Det kræver på den ene side en vis åbenhed fra deltagernes side og en forståelse af mind-settet og på den anden side en bevidsthed om sprogbrug og hvor vi helt præcist vil hen med øvelsen fra job- og karriererådgiveres side”.

I de individuelle vejledninger er det lettere at lave et kvalificeret gæt på, hvordan en vejledningssøgende mon vil reagerere på sådan en øvelse. Men den vurdering kan du ikke lave, når der sidder 40 deltagere, hvor alle ikke kaster sig lige nysgerrigt ind i øvelsen. "Men", siger Louise: "Jeg vil stadigvæk holde fast i, at øvelsen kan inspirere og vække nogle tanker". 

Hun fremhæver, at i den kollektive vejledning, så kan deltagerne inspirere hinanden og spejle sig i de andres tanker.

Ejendomsmæglere, byggeledere og socialrådgivere 

Med cirka 150.000 medlemmer er FTFa én af landets største a-kasser. De største medlemsgrupper er finans- og forsikringsbranchen, socialrådgivere, konstruktører samt kunstnere. 

Hos gruppen af socialrådgivere er det personlige og faglige sommetider tæt forbundet:

"Nogle har selv flygtningebaggrund og vil gerne hjælpe den gruppe. Nogle er ud af en dysfunktionel familie og vil gerne hjælpe børn," forklarer Sabine. ”Følelsen af at hjælpe kan være så stærk, at man risikerer at brænde ud.” Ved at tale om værdier, så kan du stille spørgsmål som "Du har de her værdier om at hjælpe andre. Men i hvilken grad kan du gøre det, uden at brænde ud?"

Nogle medlemmer har let adgang til samtaler om værdier. Men tilgangen er ikke for alle: "Der er nogle, som er meget 'databaserede'. Hvis de er meget til fakta og data, så er det simpelthen ikke et sted i deres deres mindset, de har lyst til eller brug for at gå ind". Men man skal ikke skue hunden på hårene.

Min ureflekterede fordom ville være, at mange ejendomsmæglere ikke vil ikke købe ind på de her øvelser. Hvad er jeres oplevelse af det? 

"Det er en meget, meget blandet gruppe, har jeg opdaget. Jeg havde nemlig også en fordom", siger Sabine. Nogle er mest optaget af at tjene gode penge, mens andre godt kan lide de huse, de sælger. "Jeg har mødt mange forskellige typer, hvor jeg har kunnet bruge øvelserne". 

Eksistentielle øvelser ræssonerer også i byggebranchen, erfarer hun: 

"Jeg har også haft nogle byggeledere. Der er vi faktisk inde i noget med ledelse og teamwork. Hvad er det, der går galt, hvis de har haft noget med et team, der bare ikke virker? Hvilke værdier er der i teamet?" 

Hvad vil du huskes for? 

Ud over øvelsen med helte og heltinder, så bruger Sabine også andre eksistentielle øvelser. Blandt andet "90 års fødselsdagen". Hvad ville vejledningssøgende ønske sig, at talen til hendes 90 års-fødselsdag skulle indeholde? 

For nylig vejledte hun en 41-årig kvinde, der er uddannet skolelærer. Kvindens familie påskønner det valg, fordi der er jobsikkerhed og stabilitet. Men kvinden oplever egentlig, at hendes liv ikke helt har en fast retning. Hun sidder i udlandet og prøver derfra at finde ud af, hvad næste skridt skal være. Kvinden har selv alle mulige spændende idéer i mange retning, og Sabine opfatter hende som ressourcestærk:

"Der havde hun egentlig brug for at centrere sig selv og sige' "Hvad med mig? Hvad med mine værdier?'".

De lavede øvelsen med 90 års-fødselsdagen. Til den opfølgende samtale sagde kvinden: "Nu ved jeg, hvorfor jeg prøver hundrede forskellige ting. Det er jo for at shine udadtil". Efter øvelsen med 90 års-fødselsdagen blev det tydeligt for hende, hvad hun ønskede at blive husket for. Hun havde forestillet sig, at hendes kommende mand ville holde talen for hende. Han nævnte ikke et ord om undervisning eller at være skolelærer, men talte derimod om de projekter med film og tv, hun havde i søen. 

"Så blev der sådan en god tilpas stilhed i telefonen", siger Sabine. "Her er noget, der rører én, ikke?".  

En lang seance 

Begge vejlederne er begejstrede for metoden. Men det kræver omtanke at facilitere øvelserne, siger Louise. Hun har været med til at indtænke øvelsen i online-forløbet ’Klar til job’, da den kan noget i et fællesskab og i forhold til at tale om motivation. I det format er det vigtigt at lægge vægt på, at øvelsens formål er at finde frem til sine værdier. Uden rammesætning risikerer samtalen at tage en terapeutisk drejning.

”På et af forløbene erfarede vi, at det kan være svært at afgrænse samtalen til at handle om værdier. Det blev sådan nogle meget personlige ting, der kom frem hos nogle af de medlemmer, vi sad med." Eksempelvis havde et medlem delt noget svært fra hendes barndom.

"Det er af et godt hjerte, at man gerne vil forsøge at gribe de her mennesker så godt som muligt", fortsætter hun. "Det blev det en lang seance. Bagefter sad jeg lidt med en følelse af ’Hov, hvad kom vi til at røre ved her?’ Den blev den landet godt nok igen og med omsorg. Man har jo et ansvar for at placere det et godt sted." 

Louise og Sabines bedste råd til andre, der vil lave eksistentiel vejledning: 

1) Prøv øvelserne af med dine kollegaer først. Det er et trygt rum og vores kolleger er ofte forskellige, så vi kan få en ærlig feedback.  

2) Visualisér øvelserne med grafisk facilitering. Gør det ikke for kompliceret. Brug dig selv som eksempel og fortæl eksempelvis i øvelsen 'helte og heltinder', hvem du selv har som forbilleder. Så er det lettere for deltagerne at forstå, hvad øvelsen går ud på. 

 

Flere artikler om vejledningens metoder.

Eksistentiel vejledning

I eksistentiel vejledning har vejleder ikke svarene på vejledningssøgendes problemer, men stiller sig ved siden af vejledningssøgende for sammen at undersøge og reflektere systematisk over nogle af livets store spørgsmål: tvivl, mening, frihed, værdier og fællesskab.

Vejledningssamtalerne kan tage udgangspunkt i et ”fælles tredje” som for eksempel film, musik eller øvelser.

I bogen Eksistentiel vejledning (2020) præsenterer lektor ved Københavns Professionshøjskole, Inger-Lise Petersen, konkrete øvelser i vejledningen.

Læs interview med Inger-Lise Petersen om eksistentiel tilgang i livets overgange.

Øvelse: Dine helte/heltinder

I den individuelle vejledning foregår øvelsen sådan her: 

1. Find helte/heltinder: Skriv navnene på dine tre helte/heltinder ned (den vejledte får ca. 3 minutter).

2. Beskrivelse af helte/heltinder: Skriv det, der karakteriserer hver helt/heltinde ned. Dvs. hvad du beundrer/er fascineret af – og på hvilken måde det viser sig hos personerne (den vejledte får ca. 5 minutter). 

3. Fortolkning af værdierne: Vejleder og vejledte fortolker sammen hvilke værdier, der ligger bag netop de tre valgte helte/heltinder og ’oversætter’ dem til den vejledtes eget værdisæt ift. karrierevalg/studievalg.