Videnscenter artikel

Kan podcasts i vejledningen gøre en forskel for de unge?

Hvordan kan det blive et meningsfuldt værktøj i vores vejledningspraksis, og hvad kræver det at lave podcasts? Videnscenter for Vejledning har talt med Mikkel Storm Sørensen, som er studie- og trivselsvejleder på Syddansk Universitet (SDU), om potentialer og udfordringer ved mediet.

Af: Jesper Sigaard, 2023

Mikkel Storm Sørensen har sammen med sin vejlederkollega, Mette Kvist, været vært på SDU's podcastserie "Studielivet" siden sommeren 2021. Idéen med en vejledningspodcast var flere år undervejs, men det tog tid at finde ud af, hvordan man kommer i gang, og hvordan man sikrer god kvalitet, fortæller Mikkel.

Hvorfor podcasts i vejledningen?

Flere undersøgelser peger på, at op imod halvdelen af de unge lytter til podcasts flere gange om ugen. Studievejledningen på SDU så derfor et potentiale i, at flytte deres vejledningsfaglige viden over på et medie, som de studerende allerede bruger. Mikkel kalder vejledningsformatet "podcast to go" og de studerende kan høre et afsnit på cyklen eller under madlavningen. På den måde har vejlederne mulighed for at nå flere studerende og ikke kun dem, der aktivt booker en vejledning.

Fokus på trivsel og almengørelse 

"Som vejledere ved vi, hvilke udfordringer, der optager de studerende. Det er den viden, som vi ønsker at formidle i vores podcasts. Det er også vigtigt, at man finder et skarpt format, da det ellers kan blive uoverskueligt for lytteren," fortæller Mikkel. Podcasten har den studerende i centrum, så indholdet og budskaberne vækker genklang hos den enkelte. Derfor er de fleste af afsnittene bygget op omkring to lige vigtige dele. Første del er et interview med en studerende om de udfordringer, de møder på studiet. I anden del reflekterer vejlederne over temaet. Her er det vigtigt, at vejlederen anerkender den studerendes udfordringer. På den måde bliver det tydeligt, at udfordringerne er helt normale, og at det er naturligt at føle sig usikker, både på sig selv og fx på valg af studie. Mikkel siger: "Det kan bidrage til at problemstillingerne bliver afindividualiseret, og dermed noget man kan tale om, og dermed også prøve at løse sammen".  

I afsnittet "Studietvivl" har vejlederne haft fokus på afindividualisering. Her taler vejlederne med en ung kvinde, der har oplevet stor usikkerhed omkring sit studievalg. Det resulterede både i manglende tro på sig selv og på studievalget generelt. Et studieskifte var det rigtige for den unge kvinde. Mikkel fortæller, at for mange studerende, kan det føles som et nederlag, at skulle vælge om, men at det for nogle kan være det helt rigtige. "Så selvom vi selvfølgelig ønsker, at så mange studerende som muligt gennemfører deres uddannelse, så handler det altid om den enkelte studerende – og hvad der er rigtigt for dem".

Det er vigtigt for SDU's vejledning, at de medvirkende studerende ikke er mønsterstuderende, men helt almindelige studerende for at andre almindelige studerende kan spejle sig i dem. Det har været et pædagogisk sigte, at "Studielivet" skal være et "kollektiveringsværktøj", hvor studerende spejler sig i hinanden, og hvor problemer bliver almindeliggjort. 

Et fælles tredje

Mikkel Storm er ikke i tvivl om at podcasts til studerende giver mening: "Vi oplever, at vores podcasts kan bidrage til vigtige refleksioner og til at almindeliggøre svære problemstillinger og dermed skabe bedre trivsel for de studerende".

Podcastserien bliver også inddraget i den øvrige vejledningspraksis på SDU. Hvis en studerende eksempelvis booker en samtale, hvor emnet er ensomhed eller studietvivl, så henviser vejlederen den studerende til at lytte til et relevant afsnit fra podcastserien inden samtalen. Mikkel fortæller, at det har de rigtig gode erfaringer med, da det giver et fælles tredje i vejledningssamtalen. Det er også Mikkels oplevelse, at da det styrker den studerendes refleksioner bidrager det også til kvaliteten og udbyttet af vejledningen. 

Hvordan laver man en god vejledningspodcast?  

I tilblivelsesprocessen af podcastserien "Studielivet" har vejlederne på SDU fået rådgivning fra professionelle med kendskab til mediet, som har hjulpet med at udarbejde en podcastskabelon, så strukturen på det enkelte afsnit er på plads. Men der er stadig tre store tilbagevendende udfordringer i arbejdet, har SDU-vejlederne erfaret. Den første udfordring er det vejledningsdidaktiske. Hvad skal podcasten handle om, og hvilke budskaber skal der leveres, men også hvordan podcasten kan indtænkes sammen med de øvrige vejledningstilbud.

Teknik og distribution 

Den anden store udfordring handler om det tekniske, altså hvordan producerer og udgiver man sine podcasts. Det er vigtigt, at man har det rigtige udstyr. Mikkel gætter på, at det koster omkring 10.000 kr., hvis man skal sikre sig, at lyden bliver god. Den sidste udfordring, som i nogen grad kom bag på vejlederne på SDU, handler om, hvordan man får de studerende til at finde aktuelle podcasts og får lyttet til dem. På SDU bruger de derfor også penge på annoncering på SoMe, postkort og plakater. 

Et spørgsmål om ressourcer 

Herudover, så kræver det en del ressourcer at producere podcasts, både i tid og penge. Den største ressource er absolut tid, udtaler Mikkel. "Det kan tage lang tid at producere et afsnit, særligt i starten".

Vejledernes podcastserie er finansieret med nogle puljemidler fra ministeriet. Nogle af midlerne er brugt på at ansætte en studentermedhjælper, som er uddannet journalist med stort kendskab til udvikling af podcasts.

Men det er ikke nok at producere podcasts. De skal også udgives og det er også en post i budgettet. På SDU har de valgt at bruge platformen Buzzprout, som udgiver podcasts. Herfra bliver afsnittene distribueret og udgivet på almindelige platforme som Spotify og ITunes, hvor de har flest lytninger. "Studielivet" har ca. 200 afspilninger pr. afsnit.

Bliv klogere på temaet 

Hvis du er blevet nysgerrig på hvad podcasts i vejledningen kan, så lyt til "Er du fanget i et præstationssamfund" eller en af de andre spændende podcasts i serien "Studielivet" fra vejlederne på SDU

Find flere podcasts om studieliv, karriere og uddannelse på Videnscenter for Vejlednings liste 

Flere artikler om vejledning på digitale medier