videregående VEU
Videnscenter artikel

Notat: Offentlige udgifter til videregående efteruddannelse er halveret

Tænketanken DEA har udgivet et notat, der viser et fald i offentlige udgifter til videregående efteruddannelse igennem de seneste 10 år.

Notatet undersøger udviklingen i de samlede offentlige udgifter til videregående uddannelse fra 2009-2019, og ser på hvordan udgifterne er blevet fordelt mellem ordinær videregående uddannelse og videregående efteruddannelse. Det viser bl.a.:

  • at udgifterne til videregående efteruddannelse i perioden er faldet med 56%
    • at faldet især skyldes en lavere sats for SVU og en stramning af målgruppen, der kan modtage SVU
  • at udgifterne til ordinær videregående uddannelse i samme periode er stedet med 44%,
    • at stigningen især skyldes øgede udgifter til SU.

Notatet om udgifterne til de videregående uddannelser er den første i en række analyser fra DEA om videregående efter- og videreuddannelse. Formålet med dette første notat er at kortlægge tendenserne i de offentlige udgifter over de seneste 10 år, hvor der er kommet et større fokus på livslang læring.

Se også information om Rapport: Barrierer for brug af videregående VEU.

Læs omtale og find notatet: Offentlige udgifter til videregående efteruddannelse er halveret.