videregående voksenuddannelser, rapport
Videnscenter artikel

Rapport: Barrierer for brug af videregående VEU

Oxford Research har udarbejdet en rapport om de barrierer, medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.

De seneste 15 år har deltagelsen i videregående voksen-, efter- og videreuddannelse, VVEU, været stagnerende. Et af målene i trepartsaftalen fra 2017 er at sikre, at arbejdsgivere og arbejdstagere er motiverede til at opkvalificere medarbejderne i overensstemmelse med arbejdsmarkedets skiftende behov. Men det er ikke sket inden for de videregående voksen- og efteruddannelser.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har bedt Oxford Research om at undersøge, hvilke barrierer arbejdsgivere og arbejdstagere oplever for at deltage i videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU). 

Rapporten identificerer 4 gensidigt afhængige faktorer, der alle skal være opfyldt for, at medarbejdere deltager i videregående VEU:

  1. Personlig motivation og/eller arbejdsgiverdrevet behov
  2. Viden om udbud
  3. Relevante udbud
  4. Omkostning ved deltagelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse: Barrierer for brug af videregående VEU.