Trafikkegler opstillet på gade
Videnscenter artikel

Rammer for vejledningen

Her finder du en række faktaartikler, der beskriver hvordan dansk vejledning er organiseret.

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen i Danmark er udmøntet i en række vejledningsordninger. De respektive institutioner og deres vejledere samarbejder om vejledningens vilkår i danske og internationale vejledningsorganisationer og vejlederforeninger. Som et led i kvalificeringen af vejledningen udbydes vejlederuddannelse på videregående niveau, ligesom der indsamles og forskes i viden om vejledning.

Vejledningsordninger

Mand der taler og gestikulerer

Der tilbydes vejledning ved mange forskellige institutioner i Danmark. Få overblik over gældende ordninger.

Se vejledningsordninger.

Organisation og samarbejde

Billeder af kvindelige roere klar til at ro

Vejledningens aktører er organiseret i sammenslutninger og netværk for at udvikle og fremme specifikke dimensioner i vejledningsopgaven. Se hvilke her. 

Se organisation og samarbejde.

Vejlederforeninger

Forskelligfarvet bånd ordnet i et mønster

Danske og internationale vejlederforeninger, der arbejder for de organisatoriske og uddannelsesmæssige rammer for vejledningen og en synliggørelse af vejledning på et politisk plan. Se hvilke her.

Se vejlederforeninger.

Uddannelse af vejledere

Underviser med briller i venstre hånd

Uddannelse af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere tilbydes på både professionsbachelor-, diplom- og masterniveau. Find beskrivelserne her.

Se vejlederuddannelser.

Videnscentre og forskningsinstitutioner

Videnscentre og forskningsinstitutioner

Danske og internationale videnscentre indsamler og formidler viden om specifikke vejledningsaspekter til brug for praktikere, ledere og politikere. Find dem her.

Se videnscentre og forskningsinstitutioner.

Søg i alle artikler

Du kan søge i alle fakta- og inspirationsartikler her:

Søg i VidensCenter artikler