enkeltfag på Københavns Universitet
Kursus

Religionsvidenskab (enkeltfag)

Religionsvidenskab er en kulturhistorisk uddannelse, der beskæftiger sig med religionens historiske udvikling, samfundsmæssige placering og nutidige fremtræden.

Fakta

Navn:
Religionsvidenskab (enkeltfag)
Type:
Universitetsuddannelse
Varighed:
½ år på deltid pr. fag
ECTS:
15 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + evt. specifikke krav
Økonomi:
Deltagerbetaling. Beløbet afhænger af antallet af ECTS. SVU kun i særlige tilfælde

Enkeltfagene henvender sig til dig, der enten ønsker at gå i dybden med en faglig interesse eller at få en opdateret faglig viden eller yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Religionsvidenskab omfatter bl.a. en indføring i religionshistorien og har hovedvægt på fire ovedområder: skriftløse folks religioner, oldtidens religioner, indiske religioner og islam.

Sammen med tilvalgsstudier udgør det en bacheloruddannelse.

Du kan også benytte fag fra BA-tilvalg i religionsvidenskab til at aflægge eksamen i religionsvidenskab.

Undervisningsformen varierer. Se holdinformationen.

Enkeltfagene kan udbydes af Københavns Universitet i København.

Eksamen

Hvert fagelement afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Fagoversigt

Der kan udbydes følgende fagelementer:

  • Almindelig religionshistorie, 15 ECTS, som er en indføring i det historiske og sammenlignende studium af religioner
  • Kristendomshistorie,15 ECTS, der omhandler den vesterlandske kulturs centrale religion
  • Religionssociologi, 15 ECTS, der beskriver forholdet mellem religion og samfund
  • Forskningshistorie og metodologi, 15 ECTS, der er en gennemgang af religionsvidenskabernes udvikling, de vigtigste teorier og metodiske problemstillinger
  • Særligt studeret område, 15 ECTS, hvor der udbydes to forløb: religion i Danmark efter 1945 og islam i det 21 århundrede
  • Idéhistorie, 15 ECTS, der er en indføring i religionsfilosofisk og etisk tænkning i antikken og nyere tid
  • Teori og metode, 15 ECTS, der gennemgår de vigtigste religionsvidenskabelige teorier og metodiske problemstillinger
  • Projekt, 15 ECTS, der er en skriftlig opgave i selvvalgt emne, der skal vise, at du behersker de grundlæggende videnskabelige metoder

Derudover indgår der propædeutik af et omfang på 30 ECTS, som dog ikke udbydes af Institut for Religionshistorie.

Hvis du ønsker at læse alle fagelementer, anbefales du at tage dem i rækkefølge.

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer fra ½ - 1 år pr. fag.

Forløbene har et omfang af 15 ECTS pr. fag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have en gymnasial eksamen. Det anbefales at have rutine i at læse skøn- og faglitteratur på engelsk.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav. Se uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere information.

Ikke alle fag har studiestart hvert semester.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
31. januar 2022
Kristendomshistorie - Aftenundervisning (E21) Aftenundervisning 2300
*
1. september 2021
31. januar 2022
Religionssociologi: teori og metode - Aftenundervisnig (E21) Aftenundervisning 2300