enkeltfag på Københavns Universitet
Kursus

Kandidatuddannelsen i teologi (enkeltfag på KU)

Det Teologiske Fakultet udbyder disse enkeltfag fra den teologiske kandidatuddannelse. Du får bl.a. kendskab til kirke- og teologihistorie samt etik og religionsfilosofi.

Fakta

Navn:
Kandidatuddannelsen i teologi (enkeltfag)
Type:
Universitetsuddannelse
Varighed:
½ år på deltid
ECTS:
15-30
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + evt. specifikke krav
Økonomi:
Deltagerbetaling. Beløbet afhænger af antallet af ECTS. SVU kun i særlige tilfælde

Enkeltfagene henvender sig til dig, der enten ønsker at gå i dybden med en faglig interesse eller at få en opdateret faglig viden eller yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

De enkelte kursers emner falder inden for et af den teologiske kandidatuddannelses fagområder. Undervisningen indeholder studiet af afgrænsede områder af central teologisk og religiøs betydning.

De fleste kurser udbydes som emnekurser, men enkelte kan også læses som semesterkursus.

Undervisningsformen varierer. På nogle kurser undervises på engelsk. Se under holdinformationen.

Enkeltfagene kan udbydes af Københavns Universitet i København.

Eksamen

Hvert fagelement afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Fagoversigt

Der kan udbydes kursusemner inden for følgende områder:

  • Det Nye Testamentes eksegese, der omfatter et eksegetisk studium af udvalgte, men sammenhængende dele af Det Nye Testamente på grundlag af den græske tekst eller et studium af et eksegetisk tema, hvor man inddrager nytestamentlige tekster på græsk
  • Kirke- og teologihistorie, der omfatter studiet af et afgrænset kirke- og teologihistorisk område (fx en periode, et tema, en institution eller et forfatterskab)
  • Etik og religionsfilosofi, der omfatter studiet af et afgrænset område af central betydning for etikken og/eller religionsfilosofien
  • Dogmatik med økumenisk teologi, herunder religionernes teologi (fx gudsbillede, menneskesyn, skabelsestanke, kristologi, helligåndsteologi, kirke- og embedssyn, dåb og nadver, eskatologi)

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer fra ½ - 1 år pr. fag.

Forløbene har et omfang af 15 (emnekurser) eller 30 (semesterkurser) ECTS pr. fag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på et enkeltfag skal du have en gymnasial uddannelse.

Desuden kan der for nogle kurser være krav om yderligere forkundskaber i form af latin og/eller græsk svarende til gymnasialt A-niveau eller beståede prøver i fag fra den teologiske bacheloruddannelse fx. hebraisk.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav. Se uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere information.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse.

Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.