enkeltfag på Københavns Universitet
Kursus

Det Teologiske Fakultet og Center for Afrikastudier - Summer University (enkeltfag på KU)

Disse kurser varer to-fire uger og beskæftiger sig med afgrænsede emner inden for teologi, filosofi eller afrikastudier.

Fakta

Navn:
Det Teologiske Fakultet og Center for Afrikastudier - Summer University
Type:
Universitetsuddannelse
Varighed:
2-4 uger pr. kursus
ECTS:
10-15 pr. kursus
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + 2 års videregående studier
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Kurserne henvender sig til dig, der har særlig interesse for de udbudte emner.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ved Det Teologiske Fakultet og Center for Afrikastudier kan der blive udbudt kurser på sommeruniversitetet i teologiske og filosofiske emner, eller emner der omhandler religion og krige.

De konkrete kursusemner varierer fra halvår til halvår. Du får indblik i emner, som bl.a. berører konflikterne i mellemøsten og i Afrika samt i Søren Kierkegaards behandling af det enkelte individ i forhold til religion, etik og samfund.

Undervisningen finder sted fra mandag til fredag kl. 9.00-15.00. Undervisningssproget er engelsk.

Kurserne kan udbydes af Københavns Universitet i København.

Eksamen

Skriftlig rapport ved afslutningen af hver del af kurset.

Værd at vide

Se også fag fra bacheloruddannelsen for teologi, fag fra kandidatuddannelsen for teologi og kompaktkurser for teologi.

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Hvert kursus varer to-fire uger i sommerperioden og har et omfang af 10-15 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på et kursus skal du have en gymnasial eksamen og kunne læse og forstå engelsk.

Desuden skal du have gennemført mindst to års relevante videregående studier.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav. Se uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere information.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.