enkeltfag på Københavns Universitet
Kursus

Bacheloruddannelsen i teologi (enkeltfag på KU)

Det Teologiske Fakultet udbyder fag fra den teologiske bacheloruddannelse som enkeltfag. Du lærer bl.a. om bibelkundskab, almen filosofi, kirke- og teologihistorie, etik og religionsfilosofi mv.

Fakta

Navn:
Bacheloruddannelsen i teologi (enkeltfag)
Type:
Universitetsuddannelse
Varighed:
½ - 1½ år på deltid
ECTS:
5-25 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + evt. specifikke krav
Økonomi:
Deltagerbetaling. Beløbet afhænger af antallet af ECTS. SVU kun i særlige tilfælde

Enkeltfagene henvender sig til dig, der enten ønsker at gå i dybden med en faglig interesse eller at få en opdateret faglig viden eller yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Bacheloruddannelsen i teologi omfatter 10 fagmoduler samt valgfag:

 • Græsk
 • Latin
 • Hebraisk
 • Bibelkundskab
 • Kirke- og teologihistorie
 • Det Gamle Testamentes Eksegese
 • Det Nye Testamentes Eksegese
 • Etik og religionsfilosofi
 • Almen filosofi
 • Praktisk teologi
 • Dogmatik med økumenisk teologi

Alle fag udbydes under tompladsordningen.

Undervisningsformen kan variere. Se holdinformationen.

Enkeltfagene kan udbydes af Københavns Universitet i København.

Eksamen

Hvert fagelement afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Fagoversigt

Der kan udbydes et antal moduler, som ikke nødvendigvis udbydes hvert studieår.

 • Bibelkundskab (10 ECTS, 1 semester)
 • Hebraisk 1 og 2 (13 ECTS, 2 semestre)
 • Det Gamle Testamentes Eksegese 1 og 2 (10 ECTS, 2 semestre)
 • Det Nye Testamentes Eksegese 1 og 2 (10 + 25 ECTS, 3 semestre i alt)
 • Hovedlinjer i Kirke- og Teologihistorien 1 og 2 (10 ECTS, 2 semestre)
 • Kirke- og Teologihistorisk Metode (5 ECTS, 1 semester)
 • Kirke- og Teologihistoriske Områder 1 og 2 (19 ECTS, 2 semestre)
 • Almen Filosofi 1 og 2 (8 ECTS, 2 semestre)
 • Etik og Religionsfilosofi 1, 2 og 3 (12 ECTS, 3 semestre)
 • Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 og 2 (15 ECTS, 2 semestre)
 • Praktisk Teologi (13 ECTS, 1 semester)
 • Valgfag (15 ECTS)

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer fra ½ - 1½ år pr. fag.

Forløbene har et omfang af 5-25 ECTS pr. fag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på bachelorniveau skal du have en gymnasial uddannelse samt opfylde de specifikke adgangskrav. Det anbefales desuden at have stor rutine i at læse faglitteratur på engelsk.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra anden uddannelse eller erhvervserfaring. Se uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere information.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.