Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed
Masteruddannelse

Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed

Uddannelsen har fokus på de forhold, der har betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed i et jord-til-bord perspektiv.

Fakta

Navn:
Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 100.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får indsigt i, hvordan man i forarbejdning og produktion kan sikre, at fødevarerne bevarer deres velsmag og ernæringsmæssige værdi samt holdes fri for bakterier og stoffer, der kan skade forbrugeren.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i fødevaresektoren, der fx arbejder med kontrol, produktion, regulering eller distribution af fødevarer eller med undervisning inden for fødevareområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver indsigt i en række faktorer, der har betydning for fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed, herunder produktionsmetoder, forarbejdningsprocesser samt udviklingen inden for fødevaresektoren.

Den består af 5 obligatoriske kurser, et valgfrit kursus og en afsluttende masteropgave.

Undervisningen finder sted på hverdage og tilrettelægges som faglige samlinger af 5-6 dages varighed, kombineret med fjernundervisning.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet i et samarbejde med Fødevareinstituttet på DTU. 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan begynde uddannelsen med et hvilket som helst af de obligatoriske kurser.

Det er også muligt at læse enkeltfag fra uddannelsen. Udvalgte kurser kan endvidere tages som fjernundervisning.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 6 kurser og et afsluttende masterprojekt:

 • Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, 6 ECTS
  På kurset se vi på, hvordan fødevaresikkerhed sammen med andre aspekter af kvalitet er blevet emner, som optager mange og hvor forbrugere, landbrug, industri og andre aktører ofte har modsatrettede interesser.
 • Fødevaresikkerhed og forarbejdning af fødevarer, 6 ECTS
  På kurset lærer du om, hvordan produktion og forarbejdning af råvarer påvirker fødevarers kemiske og mikrobiologiske sikkerhed, og hvordan processen kan styres.
 • Mikrobiologisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS
  Bakteriers evolution og tilpasningsevne er et gennemgående fokusområde på kurset, hvor du bl.a. får en grundig indførelse i de enkelte patogene bakteriers biologiske karakteristika.
 • Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme, 6 ECTS
  På kurset gennemgås mikrobiologiske og epidemiologiske metoder, som du kan anvende i sporingsarbejdet af fødevarebårne patogener, fx Salmonella i svinekød, norovirus i frosne bær og VTEC i bønnespirer.
 • Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter, 9 ECTS
  På kurset lærer du om principperne for overvågning og risikoanalyse af sygdomme, som skyldes mikroorganismer eller kemiske stoffer i fødevarer.
 • Masterprojekt, 15 ECTS

Læs mere om de enkelte kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Hele uddannelsen tager 3 år på deltid og er tilrettelagt, så du kan gennemføre den samtidig med dit almindelige arbejd

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen er målrettet deltagere med en teknisk- naturvidenskabelig baggrund, som til dagligt arbejder i eller med fødevaresektoren.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 100.000 kr. Priserne for de enkelte kurser afhænger kursets varighed.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse