studentereksamen - stx
Fag på stx

Geovidenskab A - stx

I geovidenskab A tages der udgangspunkt i emner inden for geografi, geologi og fysik. Du får undervisning i klima, energi, miljø og jordens ressourcer.

Fakta

Navn:
Geovidenskab A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et alment gymnasium
Som enkeltfag:
Faget udbydes ikke som enkeltfag

Du lærer at analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og at udføre observationer og eksperimenter i såvel felten som i laboratoriet.

Faget udbydes kun som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen i faget geovidenskab A tilrettelægges som et samlet forløb, der tager udgangspunkt i viden fra både geografi, geologi og fysik. Du lærer at arbejde praktisk og teoretisk med faget og får indsigt i de naturvidenskabelige metoder.

Geovidenskab på A-niveau udbydes som studieretningsfag i kombination med matematik på A-niveau og kemi på B-niveau.

Du får bl.a. undervisning inden for emneområderne:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klima og klimaændringer, herunder natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Produktion, teknologi og energiressourcer

Undervisningen indeholder klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

It indgår som en integreret del af undervisningen, bl.a. i forbindelse med dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består et opgavesæt med udgangspunkt i gennemgået materiale.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der er udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 1 times forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for geovidenskab A på uvm.dk.