højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Studieområdet - htx

Du lærer at benytte viden og metoder fra forskellige fag til at belyse og løse konkrete problemstillinger. Studieområdet tager udgangspunkt i teknologiske og naturvidenskabelige fag og inddrager humanistiske og samfundsfaglige fagområder.

Fakta

Navn:
Studieområdet - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium
Som enkeltfag:
Faget udbydes ikke som enkeltfag

Du får indsigt i samspillet mellem de forskellige fag og i sammenhængen mellem teoretisk viden og eksperimenter i værksteder og laboratorier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Studieområdet bygger på tværfagligt samarbejde, der kombinerer teknologiske, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder.

Du vil i løbet af hele skoletiden komme til at arbejde med skiftende emner, der kræver viden fra flere fag. Blandt andet lærer du at redgøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler.

Du vil få indsigt i videnskabelig tankegang og lære at tilegne dig viden om en sag ved at anvende relevante fag og metoder og ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag i løsningen af konkrete problemstillinger.

Du får indsigt i samspillet mellem teoretisk viden og praktisk arbejde, bl.a. gennem eksperimenter, værkstedsarbejde og erfaringer med innovative processer.

Endvidere får du erfaring med at udvælge og fagligt behandle et emne og fremlægge et resultat af dit arbejde.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem emneundervisning, projektarbejde, eksperimentelt og praktisk arbejde, lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde, bla. gennem arbejdet med en portefolio.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i form af et konferencesystem.

Studieområdet indgår i både grundforløbet og studieretningsforløbet. Uddannelsestiden er minimum 480 timer.

Eksamen

Grundforløbet afsluttes med en intern mundtlig prøve på baggrund af din portfolio

Hele faget afsluttes med en ekstern mundtlig prøve som tager udgangspunkt i din prøvemappe.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Ved prøven præsenterer og fremlægger du prøvemappen, hvorefter din lærer stiller supplerende spørgsmål.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for studieområdet i bilag 2 i htx-bekendtgørelsen.