højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Musik- og lydproduktion C - htx

I musik- og lydproduktion C får du undervisning i musik og praktisk produktionsarbejde ved hjælp af it-værktøjer.

Fakta

Navn:
Musik- og lydproduktion C - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium
Som enkeltfag:
Faget udbydes ikke som enkeltfag

Du får kendskab til grundlæggende begreber inden for musik og lydteknologi og lærer at bruge forskellige lydprogrammer.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen i faget musik- og lydproduktion C giver kendskab til både det fagsprog og den teknik, man bruger i forbindelse med forskellige typer af musik- og lydproduktioner.

Musik- og lydproduktion på C-niveau udbydes som valgfag på htx.

Du får bl.a. undervisning inden for emneområderne:

  • Design af musik- og lydproduktion
  • Lydteknologiske grundbegreber
  • Lyd- og distributionsprogrammer
  • Musikalske grundbegreber, herunder musik-fagsprog
  • Lydteknologiens historie
  • Analyse- og fortolkningsmodeller

Du lærer at bruge lyd- og distributionsprogrammer og at fortolke musik- og lydproduktioners design i forhold til deres formål og genre.

Der bliver inddraget supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen indeholder klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

It og arbejdet med hardware og software vil være en central del af undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den afholdes på grundlag af den skriftlige dokumentation for en musik- og lydproduktion, som du skal gøre rede for og vise. Der vil også indgå ukendt stof i prøven.

Forberedelsestiden er ca. 24 minutter, og selve eksaminationstiden er ligeledes ca. 24 minutter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for musik- og lydproduktion C htx på uvm.dk.