højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Kommunikation/it A - htx

I kommunikation/it A lærer du om forskellige kommunikationsformer som fx tekst, billede, lyd mv.

Fakta

Navn:
Kommunikation/it A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får forståelse for kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier, og du prøver at løse konkrete kommunikationsopgaver.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kommunikation/it på A-niveau vil du opnå teoretisk og praktisk indsigt i produktion af kommunikation i både trykte produkter og digitale medier.

Du lærer om design, udtryksformer og produktionsmetoder i forhold til forskellige typer af kommunikation og øver dig i at bruge din viden i konkrete projekter.

Du får bl.a. undervisning i emner som: 

  • kommunikationsteori og fortælleteknik
  • brugerforståelse og kommunikationssituation
  • design og visuel kommunikation
  • produktudvikling og -test
  • etik, love og digital adfærd
  • digitale værktøjer

Undervisningen veksler mellem overbliksskabende forløb, emneundervisning, eksperimenter, øvelser og projekter. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Som afslutning på faget udarbejdes der et større projekt, som danner grundlag for projektprøven i faget. 

I kommunikation/it på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr i udstrakt grad, bl.a. til fremstilling, afprøvning og dokumentation af kommunikationsprodukter.

Eksamen

Eksamen består af mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt. Du begynder med en præsentation af projektets centrale problemstilling og konklusioner, som kan føre over i en samtale om det øvrige stof, I har arbejdet med.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kommunikation/it på A-niveau er 285 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kommunikation/it på A-niveau på htx er 285 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kommunikation/it A htx på uvm.dk