højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Idehistorie B - htx

I idehistorie B får du kendskab til menneskets tanker og ideer inden for filosofi, videnskab og politik.

Fakta

Navn:
Idehistorie B - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får viden om, hvordan menneskets forestillinger om natur, teknologi og samfund har udviklet sig gennem historien, og lærer at relatere det til teorier og værdier i din samtid.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget idehistorie B får du kendskab til udviklingen af centrale ideer og teknologiformer i forskellige tidsaldre og kulturer fra oldtiden til det moderne samfund.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer fx om tilblivelsen og udviklingen af ideen om videnskab og teknologi og om udviklingen af de æstetiske ideer, dvs. opfattelser af skønheden i natur, teknik og kunst.

Du får indblik i konflikter og sammenhænge mellem forskellige ideer og overbevisninger, herunder politiske ideologier og religiøse trosformer.

Du lærer også at analysere, hvordan udviklingen af ideer og teknologier har spillet sammen med andre livsvilkårs udvikling.

Ud fra din viden om idehistorien bliver du i stand til at diskutere aktuelle problemstillinger i teknologi, videnskab, politik, kunst og etik, herunder etiske aspekter ved udvikling af ny teknologi.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, lærerstyret undervisning og individuelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr bl.a. til informationssøgning og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 30 minutter og har en forberedelsestid på ca. 30 minutter. Der tages udgangspunkt i din afsluttende opgave, men der kan også inddrages emner fra undervisningens øvrige gennemgåede stof.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idehistorie på B-niveau er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idehistorie på B-niveau på htx er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idehistorie B i bilag 15 i htx-bekendtgørelsen.