højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Idehistorie B - htx

I idehistorie B får du kendskab til menneskets tanker og ideer inden for filosofi, videnskab og politik.

Fakta

Navn:
Idehistorie B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får viden om, hvordan menneskets forestillinger om natur, teknologi og samfund har udviklet sig gennem historien, og lærer at relatere det til teorier og værdier i din samtid.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget idehistorie B får du kendskab til udviklingen af centrale ideer og teknologiformer i forskellige tidsaldre og kulturer fra oldtiden til det moderne samfund.

Du får bl.a. undervisning i følgende emner: 

  • idéhistoriske, teknologihistoriske og almenhistoriske udviklingslinjer fra oldtiden til i dag
  • natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
  • samspillet mellem ideer, teknologier, samfund og videnskab, herunder teknologisk videnskab
  • erkendelsesteoretiske, etiske, livsfilosofiske og kulturelle aspekter ved udvikling og brug af teknologi
  • forskellige tilgange til anvendelser af teknologi, ideer og historie 

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og ekskursioner. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Der udarbejdes et afsluttende skriftligt projekt, hvor I selvstændigt formulerer en konkret problemstilling under vejledning fra læreren. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i dele af kernestoffet og udvalgte faglige mål. Det afsluttende projekt danner grundlag for den mundtlige prøve. 

Der bruges it-baseret udstyr bl.a. til informationssøgning og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt. Prøven varer ca. 30 minutter og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idehistorie på B-niveau er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idehistorie på B-niveau på htx er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idehistorie B ihtx på uvm.dk