højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Fysik B - htx

I fysik B lærer du om fysisk tankegang og metode og løser praktiske og enkle teoretiske problemer inden for fysikkens område.

Fakta

Navn:
Fysik B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får indblik i sammenhængen mellem fysikkens teorier og hverdagslivets praktiske spørgsmål og arbejder med enkle eksperimenter, modeller og teorier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber, og hvordan de bruges.

Ud fra et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du om, hvordan fysiske, tekniske og teknologiske begreber og modeller kan bruges til at forklare fysiske forhold både i din egen hverdag og i industrien. Emner kan fx være tyngdekraft og andre former for kraft eller fremstilling af vekselstrøm til energiforsyning.

Du lærer at planlægge og gennemføre fysiske eksperimenter og målinger og at behandle og vurdere dine resultater.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Simple bevægelser
  • Energi og energibevarelse
  • Temperatur, varme og termodynamik
  • Elektriske kredsløb
  • Lysets brydning

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, eksperimentelt arbejde og projektarbejde, der tager udgangspunkt i hverdagens praktiske spørgsmål. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til simulering, dataopsamling, bearbejdning af måleresultater og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der er todelt.

Den første del af prøven er eksperimetel, mens den anden del af prøver tager udgangspunkt i dit selvstændige projekt samt en fysikopgave. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fysik på B-niveau er 190 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fysik på B-niveau på htx er 190 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fysik B hts på uvm.dk.