højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Tysk fortsættersprog A - hhx

I tysk fortsættersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du får bl.a. undervisning i tysk grammatik, og opnår et varieret ordforråd der gør, at du kan diskutere ukendte og kendte emner på tysk.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på A-niveau lærer du at forstå og deltage i samtale på tysk standardsprog, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere tysksprogede tekster.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og grammatisk korrekthed.

I undervisningen vil du desuden blive præsenteret for et bredt udsnit af nyere skønlitterære tekster, heraf mindst 2 romaner, og andre kunstneriske udtryksformer. Du vil også få indsigt i grundlæggende erhvervsrelateret sprogbrug ud fra et arbejde med en virksomheds eksterne og interne kommunikation.

Ud over at lære sproget får du viden om samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold i Tyskland samt i andre tysktalende lande.

Undervisningen veksler mellem mundtlige og skriftlige arbejdsformer. I løbet af undervisningen skal du deltage i større og mindre faglige og tværfaglige projekter i forbindelse med forskellige temaforløb.

I tysk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It og elektroniske medier indgår som redskaber i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kontakt med omverdenen samt brug af internettet eller oversættelsesprogrammer.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale, som har tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet består af en eller flere tekster med et samlet omfang på ca. 1,5 til 2 normalsider.  

Eksamen varer ca. 30 minutter, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på A-niveau på hhx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog A hhx på uvm.dk