højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Musik C - hf

I musik C lærer du om musik og sang både inden for klassisk musik og rytmisk musik.

Fakta

Navn:
Musik C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at udtrykke dig musikalsk både solo og i sammenspil med andre. Endvidere får du viden om bl.a. musikkens historiske og kulturelle sammenhænge.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I musik på C-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med musik.

På det teoretiske niveau får du undervisning i musikkundskab, dvs musikhistorie, musikteori, musiklære og hørelære. Du lærer at analysere og diskutere musik ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder og bruger bl.a. din viden til at sætte musikken ind i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.

Du lærer bl.a. at identificere forskellige musikalske stilarter og genrer fra såvel vestlig som ikke-vestlig musik.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille én- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.

Undervisningen veksler mellem praktisk og teoretisk fokus i forbindelse med klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opførelser. Der arbejdes med mindst ét musikemne, som danner grundlag for eksamen.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse.

I musikkundskab tager prøven udgangspunkt i kendt stof fra det valgte musikemne i undervisningen samt i et ukendt parallelstof. Prøvematerialet består af en indspilning af et eller flere stykker musik på højst 6 minutter, en grafisk gengivelse af den klingende musik og eventuelt øvrigt materiale.

I forberedelseslokalet vil der være afspilningsanlæg og et tangentinstrument, og du må selv medbringe instrument efter eget valg. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du i en gruppe på mindst to elever opføre et indstuderet nummer. Eksamen varer ca. 5 minutter pr. elev.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for musik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for musik på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for musik C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Musik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Musik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2023
5. december 2023
Musik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2023
8. maj 2024
Musik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C