højere forberedelseseksamen, hf
Kursus

Dansk som andetsprog A

I dansk som andetsprog A får du indsigt i dansk sprog, kommunikation og litteratur.

Fakta

Navn:
Dansk som andetsprog A - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på sproget og får viden om dansk kultur, både historisk og nutidigt.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk som andetsprog på A-niveau lærer du om det danske sprog og arbejder med at udtrykke dig præcist både skriftligt og mundtligt.

Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.

På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.

På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og internetbaseret tilrettelæggelse. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

It inddrages som redskab i undervisningen og i forbindelse med informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og baserer sig på et centralt stillet opgavesæt.

Den mundtlige prøve er fordelt mellem det sproglige, det litterære og det mediemæssige område, og der kan indgå både kendte og ukendte tekster. Der er en forberedelsestid på 60 minutter. Selve eksaminationen varer 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk som andetsprog fra 0-A-niveau er 260 timer og fra B-A-niveau 100 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk som andetsprog på A-niveau på hfe er 260 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der afholdes en skriftlig og mundtlig prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk som andetsprog A hfe på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog A, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog 0 -> A, HFE Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
18. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog 0 -> A, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
18. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog 0 -> A, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog B->A, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2023
7. december 2023
Dansk som andetsprog 0 -> A, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
7. december 2023
Dansk som andetsprog 0 -> A, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2023
5. december 2023
Dansk som andetsprog B -> A, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund