enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Religion C - hf-enkeltfag

I religion C får du en forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund, kultur. Du lærer om kristendom og islam samt en tredje religion.

Fakta

Navn:
Religion C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget religion på C-niveau lærer du at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer om centrale religiøse fænomener som fx myte, ritual, kult samt lære og etik og ser på religionerne i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning.

I undervisningen vil du skulle gennemføre en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne. Du lærer at analysere og fortolke dokumentarisk materiale og at benytte et elementært religionsfagligt ordforråd.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et europæisk perspektiv.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Der vil også være ekskursioner eller feltarbejde til udforskning af kultsteder og religiøse miljøer.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af to prøveformer:

En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale på maks. 4 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale på maks. 2 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for religion på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for religion på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for religion C i bilag 14 i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
15. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2016
19. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
15. august 2016
11. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
16. august 2016
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
16. august 2016
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
17. august 2016
10. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2016
19. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. august 2016
5. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Religion C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Religion C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Religion C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
8. december 2016
16. maj 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
16. maj 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Religion C - hf-enkeltfag Aftenundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2017
16. maj 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
14. august 2017
8. december 2017
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
8. december 2017
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. december 2017
Religion C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
15. december 2017
Religion C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2018
9. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Religion C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund