enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Religion C - hf-enkeltfag

I religion C får du en forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund, kultur. Du lærer om kristendom og islam samt en tredje religion.

Fakta

Navn:
Religion C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget religion på C-niveau lærer du bl.a. at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

Du lærer om centrale religiøse fænomener som fx myte, ritual, kult samt lære og etik og ser på religionerne i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning.

I undervisningen vil du skulle gennemføre en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne. Du lærer at analysere og fortolke dokumentarisk materiale og at benytte et elementært religionsfagligt ordforråd.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et europæisk perspektiv.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Der vil også være ekskursioner eller feltarbejde til udforskning af kultsteder og religiøse miljøer.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på baggrund af en opgave, der består af et ukendt bilagsmateriale. Opgaverne består af et til tre materialer med et samlet omfang på maksimalt 11⁄2 side. Andre materialer som billeder, video, statistik, musik, lyrik, tegneserier, osv., kan også indgå. 

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for religion på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for religion på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for religion C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8920 Randers NV
*
15. august 2022
15. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
7. november 2022
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2023
15. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
8. juni 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. januar 2023
10. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
23. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
6. marts 2023
3. december 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
17. marts 2023
4. december 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2023
3. december 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
22. december 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2023
5. december 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. august 2023
1. december 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 4690 Haslev
*
12. august 2023
22. december 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. oktober 2023
12. maj 2024
Religion C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
6. januar 2024
18. maj 2024
Religion C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Religion C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
4. marts 2024
30. november 2024
Religion C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa