enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Kemi C - hf-enkeltfag

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet
     

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
8. juli 2024
30. juli 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
7. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
8. august 2024
12. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
27. juni 2025
Kemi Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
29. november 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
19. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. august 2024
9. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
16. august 2024
29. november 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2024
2. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. november 2024
30. november 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
14. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
8. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
14. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. maj 2025
24. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. maj 2025
24. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. maj 2025
28. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2025
30. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
1. maj 2025
30. maj 2025
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K