enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Kemi C - hf-enkeltfag

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet
     

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2019
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
20. august 2019
12. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2019
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
17. januar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
30. januar 2020
20. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2020
18. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
26. marts 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
26. marts 2020
15. maj 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
30. marts 2020
2. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2020
29. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2020
20. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. maj 2020
20. maj 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. juli 2020
31. juli 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
14. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2020
2. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
11. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
22. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2020
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
19. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
12. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
1. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
12. august 2020
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2020
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
27. november 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
14. august 2020
11. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
14. august 2020
11. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
14. august 2020
11. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. august 2020
15. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
17. august 2020
16. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
2. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. august 2020
2. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. august 2020
2. december 2020
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. august 2020
27. november 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
17. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 2670 Greve
*
17. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Aftenundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2020
4. december 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
2. november 2020
27. november 2020
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2021
20. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
10. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. maj 2021
31. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. maj 2021
21. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. maj 2021
21. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. juli 2021
30. juli 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2021
18. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2021
18. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C