enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Kemi C - hf-enkeltfag

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet
     

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2020
14. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
11. august 2020
15. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2020
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
16. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
19. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
18. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
24. august 2020
10. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2020
11. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2021
20. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2021
10. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
31. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. april 2021
1. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
23. april 2021
23. april 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
3. maj 2021
28. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
3. maj 2021
31. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. maj 2021
21. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. maj 2021
21. maj 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. juli 2021
31. juli 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. juli 2021
30. juli 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. juli 2021
31. juli 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
1. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
2. august 2021
20. august 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2021
24. juni 2022
Kemi C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
9. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
1. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
1. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
14. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
9. august 2021
14. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2021
7. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
2. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2021
2. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. august 2021
2. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
10. august 2021
30. november 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
11. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
7. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
7. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
7. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
19. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
9. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
12. august 2021
9. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
12. august 2021
9. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
12. august 2021
9. december 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
16. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
30. november 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
20. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2021
9. december 2021
Kemi C, HFE Aftenundervisning 1120 København K
*
19. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
30. august 2021
3. december 2021
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
30. november 2021
Kemi C, HFE Aftenundervisning 1120 København K
*
1. november 2021
26. november 2021
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. januar 2022
15. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
19. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
5. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 6270 Tønder
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
9. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
2. maj 2022
31. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
2. maj 2022
20. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. maj 2022
20. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. maj 2022
31. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2022
29. juli 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2022
18. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2022
18. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C