enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Kemi C - hf-enkeltfag

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet
     

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
15. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
7. november 2022
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. marts 2023
4. december 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2023
31. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
1. maj 2023
31. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
2. maj 2023
23. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. maj 2023
23. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
3. december 2023
Kemi C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
1. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. august 2023
5. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
18. maj 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Kemi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre