enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Kemi C - hf-enkeltfag

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt sammenhængen mellem stoffernes opbygning og deres tilstandsform og blandbarhed.
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og stofmængdekoncentration.
  • Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om forbrændingsreaktioner og syre-basereaktioner.
  • Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder samt kemikalier og sikkerhed

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af to prøveformer:

a) En mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område, og som kan indeholde et bilag. Du får fremlagt titlerne på eksamensopgaverne inden prøven. Selve eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

b) En mundtlig todelt prøve på grundlag af en opgave, som omfatter et kendt eksperiment og en teoretisk delopgave. Eksamen varer 1 1/2 time for 5 elever til den eksperimentelle del og ca. 20 minutter pr. elev til den teoretiske del. Der er ca. 20 minutters forberedelsestid pr. elev til den teoretiske del af prøven.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C i bilag 12 i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
19. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
16. august 2016
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. august 2016
9. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
17. august 2016
10. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. august 2016
3. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. august 2016
11. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5500 Middelfart
*
19. august 2016
19. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
8. december 2016
16. maj 2017
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
18. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Aftenundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2017
31. maj 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2017
19. maj 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. maj 2017
19. maj 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. juli 2017
31. juli 2017
Kemi C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2017
18. august 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. august 2017
18. august 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
15. december 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
15. december 2017
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2018
9. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
1. maj 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. maj 2018
18. maj 2018
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C