enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Kemi C - hf-enkeltfag

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet
     

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
11. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
1. oktober 2021
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. oktober 2021
20. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
16. december 2021
16. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
16. december 2021
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 7400 Herning
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2022
17. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
9. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
10. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 7400 Herning
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
18. marts 2022
2. december 2022
Kemi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
2. maj 2022
31. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
2. maj 2022
20. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. maj 2022
20. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. maj 2022
31. maj 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2022
29. juli 2022
Kemi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2022
23. juni 2023
Kemi C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2022
18. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2022
18. maj 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
22. december 2023
Kemi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C